Transparenta decizionala

Bannerul proiectului SIPOCA 35 si „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35 link  

Ghidul si infograficul Ministerului de Finante privind aplicarea Codului Fiscal:

 • Ghidul ilustrativ proprietari persoane fizice – impozitul pe cladiri: click aici
 • Infografic impozitul pe cladiri v6: click aici
 • Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 in anul 2014: click aici
 • Raport de evaluare a implementarii legii nr. 52/2003 in anul 2014 cu nr. inregistrare 1411/31.03.2015: click aici
 • Adresa nr. 1329/27.03.2015 privind transparenta decizionala in administratia publica locala – legea 52/ 2003: click aici
 • Adresa nr. 1328/27.03.2015 privind transparenta decizionala in administratia publica locala – legea 52/ 2003: click aici
 • Adresa nr. 2294/ 12.05.2014 privind transparenta decizionala in administratia publica locala – legea 52/ 2003: click aici
 • Adresa nr. 1446 / 24.03.2014 privind transparenta decizionala in administratia publica locala – legea 52/ 2003: click aici
 • Adresa nr. 3782 / 27.08.2013 privind transparenta decizionala in administratia publica locala – legea 52: click aici
 • Adresa nr. 3778 / 27.08.2013 privind transparenta decizionala in administratia publica locala: click aici
 • Adresa nr. 2155 / 21.05.2013 privind transparenta decizionala in administratia publica locala: click aici
 • Adresa nr. 3925 / 30.09.2011 privind transparenta decizionala in administratia publica locala: click aici