Proiecte Investitionale

  • HCL nr. 22 din 27.03.2024 privind modificarea si completarea listei de investitii pe anul 2024 a Primariei comunei Ulmeni Vizualizare
  • HCL nr. 55 din 24.07.2023 privind modificarea si completarea Listei de investitii aferenta bugetului de venituri si cheltuieli Vizualizare
  • HCL nr. 45 din 19.06.2023 privind modificarea si completarea listei de investitii pentru anul 2023 Vizualizare
  • HCL nr. 16 din 27.02.2023 privind modificarea si completarea listei de investitii pentru anul 2023 Vizualizare

Comunicat de presa din 03.03.2023 incepere proiect „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Vizualizare

 U.A.T COMUNA ULMENI anunta semnarea contractului de finantare nr. 145313  din 21.12.2022 pentru  proiectul „I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local); Realizarea sistemului de management local in cadrul UAT ULMENI, jud. CALARASI”

Proiectul este finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta- Componenta 10- Fondul Local, Investitia I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC – titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, runda 1.

Numele beneficiarului: U.A.T. COMUNA ULMENI

Obiectivele proiectului: Realizarea sistemului inteligent de management local prin dezvoltarea si implementarea sistemelor TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor) ce contribuie la îmbunătățirea mobilității locale, crearea platformei de date GIS, dotarea centrului de monitorizare în timp real, extinderea sistemului Wi-Fi și a sistemului de monitorizare și siguranță a publicului.

Valoarea totala a proiectului: 1.902.506,88 lei, din care:

  1. valoare eligibila din PNRR: 1.598.745,28 lei
  2. valoare TVA aferenta cheltuielilor eligibile din PNRR- 303.761,60 lei.

Data inceperii si finalizarii proiectului: 21.12.2022 – 21.04.2026

Codul proiectului: C10-I.1.2-304

Date de contact: Manager proiect: U.A.T. COMUNA ULMENI

E-mail: ulmeni@cl.e-adm.ro , telefon: 0242523123,

“Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei”.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

        https://mfe.gov.ro/pnrr/                                  https://www.facebook.com/PNRROficial/

  • Comunicat de presă: „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Vizualizare

  U.A.T COMUNA ULMENI anunta semnarea contractului de finantare nr. 131645  din 22.11.2022 pentru  proiectul „I.4-Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajarea teritoriului și de planificare urbană în cadrul UAT Ulmeni , jud.CĂLĂRAȘI” și „I.1.3-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice”

Proiectul este finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta- Componenta 10- Fondul Local, Investitia I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană- titlu apel: PNRR/2022/C10/I4, Runda 1 și Investiția I.1.3-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde –puncte de reîncărcare vehicule electrice-titlu apel:PNRR/2022/C10/I1.3 , Runda 1

Numele beneficiarului: U.A.T. COMUNA ULMENI

Obiectivele proiectului:. Transpunerea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană în cadrul UAT Ulmeni și realizarea a două puncte de reîncărcare vehicule electrice

Valoarea totala a proiectului: 452.360,69 lei, din care:

  1. valoare eligibila din PNRR: 380.135,03 lei
  2. valoare TVA aferenta cheltuielilor eligibile din PNRR- 72.225,66 lei.

Data inceperii si finalizarii proiectului: 22.11.2022 – 22.02.2026

Codul proiectului: C10-I4-372

Date de contact: Manager proiect: U.A.T. COMUNA ULMENI

E-mail: ulmeni@cl.e-adm.ro , telefon: 0242523123,

“Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei”.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE” https://mfe.gov.ro/pnrr/  https://www.facebook.com/PNRROficial/ (Adaugat la data 24.02.2023) Vizualizare

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ

Primăria Ulmeni, cu sediul în str. Principală, localitatea Ulmeni, județul Călarași intenționează stabilirea unor parteneriate public – privat, în scopul elaborării, depunerii spre finanțare și a implementării unor proiecte în cadrul următoarelor cereri de propuneri:

DMI 5.1. Fii activ pe piața muncii !

DMI 5.2 – Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă

DMI 6.3 Șanse egale și respect 

Entitățile private interesate sunt invitate să depună o scrisoare de intenție până la lansarea cererilor de propuneri de proiecte din 17 iunie a.c , orele 12,00 la sediul Primăriei Ulmeni, str. Principală, județul Călărași.

Scrisoarea de intenție va fi însotită de urmatoarele documente:

–  Copie statut, act constitutiv, hotărâre judecatorească de înființare;

– Documente din care să rezulte capacitatea de implementare de proiecte din fonduri structurale și experiența în derularea de proiecte POSDRU(CV-uri reprezentative membrii entitate, etc.);

– Fișa cu informații generale entitate și declarația cu experiență în implementarea de proiecte finanțate din POSDRU în ultimii 3 ani;

–  Documente cadru atașate prezentului anunț;

În urma derulării procesului de selecție organizațiile/entitățile selectate vor fi invitate în vederea stabilirii modalităților concrete pentru demararea Cererilor de finanțare și stabilirea acordurilor de parteneriat.

Relatii suplimentare la telefon 0242-523123.