Proiecte Investitionale

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ

Primăria Ulmeni, cu sediul în str. Principală, localitatea Ulmeni, județul Călarași intenționează stabilirea unor parteneriate public – privat, în scopul elaborării, depunerii spre finanțare și a implementării unor proiecte în cadrul următoarelor cereri de propuneri:

DMI 5.1. Fii activ pe piața muncii !

DMI 5.2 – Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă

DMI 6.3 Șanse egale și respect 

Entitățile private interesate sunt invitate să depună o scrisoare de intenție până la lansarea cererilor de propuneri de proiecte din 17 iunie a.c , orele 12,00 la sediul Primăriei Ulmeni, str. Principală, județul Călărași.

Scrisoarea de intenție va fi însotită de urmatoarele documente:

–  Copie statut, act constitutiv, hotărâre judecatorească de înființare;

– Documente din care să rezulte capacitatea de implementare de proiecte din fonduri structurale și experiența în derularea de proiecte POSDRU(CV-uri reprezentative membrii entitate, etc.);

– Fișa cu informații generale entitate și declarația cu experiență în implementarea de proiecte finanțate din POSDRU în ultimii 3 ani;

–  Documente cadru atașate prezentului anunț;

În urma derulării procesului de selecție organizațiile/entitățile selectate vor fi invitate în vederea stabilirii modalităților concrete pentru demararea Cererilor de finanțare și stabilirea acordurilor de parteneriat.

Relatii suplimentare la telefon 0242-523123.