Formulare tip (cu mentionarea timpului necesar completarii)

1. Formular online pentru solicitarea informatiilor in baza Legi nr.544/20011.

  2. Formular online pentru transmiterea petitiilor

   3. Anexa 16 – Formular on-line pentru colectarea de propuneri/opinii/recomandari pdf. si docx.

    4. Anexa nr.18 – Formular on-line de inscriere in baza de date a persoanelor interesate de consultare conf. art. 7 al. 1 din legea nr. 52/2003 pdf. si docx.
      5. Anexa nr. 19 – Registrul organizaţiilor luate în evidenţa autorităţii/instituţiei conf. art. 52 al. 1 și 2 din O.G. nr. 26/2000 pdf. si  docx.

       6. Formulare electronice: click aici
       • Formular cerere acordare ajutor social – alocatie sustinere si ajutor incalzire: click aici
       • Formular adeverinta angajator pentru concediu crestere copil: click aici
       • Formular cerere indemnizatie cresterea copilului, alocatie de stat, stimulent de insertie: click aici
       • Cerere efectuare ancheta sociala pentru evaluarea persoanei cu handicap: click aici
       • Cererea acordare indemnizatie pentru persoana cu handicap: click aici
       • Cerere angajare asistent personal: click aici
       • Cerere eliberare diverse adeverinte: click aici
       Acte necesare intocmire dosar ajutor social Vizualizare
       Cerere de alocatie de stat pentru copii Vizualizare
       Cerere pentru acordarea alocatiei pentru copii nou nascuti Vizualizare
       Cerere pentru acordare ajutor social Vizualizare
       Formular indemnizatie nastere Vizualizare