Plan urbanistic general

 • HCL nr. 48 din 19.06.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Parcelarea rezidentiala comuna Ulmeni, loturile A1 partial, A2 partial si A3 + drumuri adiacente Vizualizare
 • Proces verbal nr. 1634 privind intentia de elaborare a documentatiei PUZ – Parcelare rezidentiala si proces verbal nr. 1635 din 30.03.2023 de afisare anunt public Vizualizare
 • Comunicat de presă: „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

U.A.T COMUNA ULMENI anunta semnarea contractului de finantare nr. 131645  din 22.11.2022 pentru proiectul „I.4 – Elaborarea / actualizarea în format GIS a documentelor de amenajarea teritoriului și de planificare urbană în cadrul UAT Ulmeni, jud. CĂLĂRAȘI” și „I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice”
Proiectul este finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta – Componenta 10 – Fondul Local, Investitia I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană – titlu apel: PNRR/2022/C10/I4, Runda 1 și Investiția I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde –puncte de reîncărcare vehicule electrice – titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.3, Runda 1
Numele beneficiarului: U.A.T. COMUNA ULMENI
Obiectivele proiectului: Transpunerea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană în cadrul UAT Ulmeni și realizarea a două puncte de reîncărcare vehicule electrice
Valoarea totala a proiectului: 452.360,69 lei, din care:

 1. valoare eligibila din PNRR: 380.135,03 lei

 2. valoare TVA aferenta cheltuielilor eligibile din PNRR- 72.225,66 lei.

Data inceperii si finalizarii proiectului: 22.11.2022 – 22.02.2026
Codul proiectului: C10-I4-372
Date de contact: Manager proiect: U.A.T. COMUNA ULMENI
E-mail: ulmeni@cl.e-adm.ro , telefon: 0242523123,
“Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei”.
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.
„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE ” https://mfe.gov.ro/pnrr/  https://www.facebook.com/PNRROficial/  (Adaugat la data 24.02.2023) Vizualizare
Comunicat de presă: „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 • Anunt de mediu nr. 1566 din 02.04.2021 pentru Reactualizarea Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism  Vizualizare

 • Anunt prealabil nr. 998 din 25.02.2019 privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului : click aici si click aici

 • Lista anunt de incepere a executiei lucrarilor de constructii – situatie actualizata la 30.09.2018: click aici

 • Lista autorizatii de constructie sau desfiintare emise sau prelungite – situatie actualizata la 30.09.2018: click aici

 • Lista autorizatii desfiintare emise sau prelungite – situatie actualizata la 30.09.2018: click aici

 • Lista certificate de urbanism emise sau prelungite – situatie actualizata la 30.09.2018: click aici

 • Lista documentatiilor de amenajare a teritorului si de urbanism aprobate – situatie actualizata la 30.09.2018: click aici

 • Lista proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor – situatie actualizata la 30.09.2018: click aici