Plan urbanistic general

  • Anunt de mediu nr. 1566 din 02.04.2021 pentru Reactualizarea Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism  Vizualizare
  • Anunt prealabil nr. 998 din 25.02.2019 privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului : click aici si click aici
  • Lista anunt de incepere a executiei lucrarilor de constructii – situatie actualizata la 30.09.2018: click aici
  • Lista autorizatii de constructie sau desfiintare emise sau prelungite – situatie actualizata la 30.09.2018: click aici
  • Lista autorizatii desfiintare emise sau prelungite – situatie actualizata la 30.09.2018: click aici
  • Lista certificate de urbanism emise sau prelungite – situatie actualizata la 30.09.2018: click aici
  • Lista documentatiilor de amenajare a teritorului si de urbanism aprobate – situatie actualizata la 30.09.2018: click aici
  • Lista proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor – situatie actualizata la 30.09.2018: click aici