Relatii cu presa/mass-media

Anunt prealabil nr. 998 din 25.02.2019 privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului : click aici si click aici

Adresa Nr.4407/23.09.2015 
                                Catre, Redactia ziarului “ARENA de CALARASI”: click aici
  • Anexa nr. 2b)- ordonatori principali de credite din administratia publica locala Plan de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Ulmeni, judetul Călărasi, pentru anul 2016: click aici
  • Proces verbal afisare ordine de zi sedinta CL Ulmeni – noiembrie 2015: click aici
  • PROCES VERBAL Incheiat astazi 30 Octombrie 2015 in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.282/23.10.2015: click aici

                                    CATRE, Redactia ziarului “ARENA de CALARASI”
 
    In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, va inaintam alaturat spre publicare in ziarul dvoasta a urmatoarelor Proiecte de hotarare ce vor fi supuse adoptarii Consiliului Local Ulmeni, in sedinta ordinara din data de 30 Octombrie 2015 .
  Sedinta va avea urmatoarele Proiecte pe Ordinea de zi;
  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Ulmeni, judetul Calarasi, pentru anul 2016;
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea unui Acord de cooperare intre Asociatia Grupul Local de Pescuit Dunarea Calaraseana si Comuna Ulmnei din judetul Calarasi, pentru elaborarea si implementarea strategiei de dezvoltare locala integrate Dunarea Calaraseana
  3. Diverse.
  Propunerile, sugestiile si opiniile se vor depune la registratura Primariei Ulmeni pina la data de 21 Octombrie 2015.
   De asemenea, propunerile, sugestiile si opiniile dvs. pot fi transmise si prin fax 0242/523554.
 
PRIMAR,
Gheorghe ULEIA
-pv af ordine zi.pdf Vizualizare
POFP 2016 Ulmeni.pdf Vizualizare
arena.pdf Vizualizare
p H PLAN OCUPARE FUNCTII PUBLICE.pdf Vizualizare
ph privind aprobarea unui Acord de cooperare.pdf Vizualizare