Relatii cu presa/mass-media

Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” U.A.T Ulmeni anunta semnarea contractului de finantare pentru proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar in cadrul UAT Ulmeni”, cod F-PNRR-Dotari-2023-3210, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta- Componenta 15- Educatie, Investitia Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe (Adaugat la data 11.04.2024) Vizualizare

Comunicat de presa din 03.03.2023 incepere proiect „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!Vizualizare

 U.A.T COMUNA ULMENI anunta semnarea contractului de finantare nr. 145313  din 21.12.2022 pentru  proiectul „I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local); Realizarea sistemului de management local in cadrul UAT ULMENI, jud. CALARASI”

Proiectul este finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta- Componenta 10- Fondul Local, Investitia I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC – titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, runda 1.

Numele beneficiarului: U.A.T. COMUNA ULMENI

Obiectivele proiectului: Realizarea sistemului inteligent de management local prin dezvoltarea si implementarea sistemelor TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor) ce contribuie la îmbunătățirea mobilității locale, crearea platformei de date GIS, dotarea centrului de monitorizare în timp real, extinderea sistemului Wi-Fi și a sistemului de monitorizare și siguranță a publicului.

Valoarea totala a proiectului: 1.902.506,88 lei, din care:

  1. valoare eligibila din PNRR: 1.598.745,28 lei
  2. valoare TVA aferenta cheltuielilor eligibile din PNRR- 303.761,60 lei.

Data inceperii si finalizarii proiectului: 21.12.2022 – 21.04.2026

Codul proiectului: C10-I.1.2-304

Date de contact: Manager proiect: U.A.T. COMUNA ULMENI

E-mail: ulmeni@cl.e-adm.ro , telefon: 0242523123,

“Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei”.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE” https://mfe.gov.ro/pnrr/   https://www.facebook.com/PNRROficial/  Adaugat la data 03.03.2023) Vizualizare

  • Comunicat de presă: „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Vizualizare

  U.A.T COMUNA ULMENI anunta semnarea contractului de finantare nr. 131645  din 22.11.2022 pentru  proiectul „I.4-Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajarea teritoriului și de planificare urbană în cadrul UAT Ulmeni , jud.CĂLĂRAȘI” și „I.1.3-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice”

Proiectul este finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta- Componenta 10- Fondul Local, Investitia I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană- titlu apel: PNRR/2022/C10/I4, Runda 1 și Investiția I.1.3-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde –puncte de reîncărcare vehicule electrice-titlu apel:PNRR/2022/C10/I1.3 , Runda 1

Numele beneficiarului: U.A.T. COMUNA ULMENI

Obiectivele proiectului:. Transpunerea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană în cadrul UAT Ulmeni și realizarea a două puncte de reîncărcare vehicule electrice

Valoarea totala a proiectului: 452.360,69 lei, din care:

  1. valoare eligibila din PNRR: 380.135,03 lei
  2. valoare TVA aferenta cheltuielilor eligibile din PNRR- 72.225,66 lei.

Data inceperii si finalizarii proiectului: 22.11.2022 – 22.02.2026

Codul proiectului: C10-I4-372

Date de contact: Manager proiect: U.A.T. COMUNA ULMENI

E-mail: ulmeni@cl.e-adm.ro , telefon: 0242523123,

“Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei”.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE” https://mfe.gov.ro/pnrr/  https://www.facebook.com/PNRROficial/ (Adaugat la data 24.02.2023) Vizualizare

  • Anunt prealabil nr. 998 din 25.02.2019 privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului : click aici si click aici
Adresa Nr.4407/23.09.2015  Catre, Redactia ziarului “ARENA de CALARASI”: click aici
  • Anexa nr. 2b)- ordonatori principali de credite din administratia publica locala Plan de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Ulmeni, judetul Călărasi, pentru anul 2016: click aici
  • Proces verbal afisare ordine de zi sedinta CL Ulmeni – noiembrie 2015: click aici
  • PROCES VERBAL Incheiat astazi 30 Octombrie 2015 in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.282/23.10.2015: click aici
 
Adresa Nr.3872/18.09.2015 CATRE, Redactia ziarului “ARENA de CALARASI”
     In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, va inaintam alaturat spre publicare in ziarul dvoasta a urmatoarelor Proiecte de hotarare ce vor fi supuse adoptarii Consiliului Local Ulmeni, in sedinta ordinara din data de 30 Octombrie 2015 .
  Sedinta va avea urmatoarele Proiecte pe Ordinea de zi;
  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Ulmeni, judetul Calarasi, pentru anul 2016;
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea unui Acord de cooperare intre Asociatia Grupul Local de Pescuit Dunarea Calaraseana si Comuna Ulmnei din judetul Calarasi, pentru elaborarea si implementarea strategiei de dezvoltare locala integrate Dunarea Calaraseana
  3. Diverse.
  Propunerile, sugestiile si opiniile se vor depune la registratura Primariei Ulmeni pina la data de 21 Octombrie 2015.
   De asemenea, propunerile, sugestiile si opiniile dvs. pot fi transmise si prin fax 0242/523554.
 
PRIMAR,
Gheorghe ULEIA
-pv af ordine zi.pdf Vizualizare
POFP 2016 Ulmeni.pdf Vizualizare
arena.pdf Vizualizare
p H PLAN OCUPARE FUNCTII PUBLICE.pdf Vizualizare
ph privind aprobarea unui Acord de cooperare.pdf Vizualizare