Amenajament pastoral

  • HCL nr. 50 din 26.06.2023 privind revocarea HCL nr. 43 din 18.05.2023 privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, a contractului cadru de concesiune si a pretului minim de pornire consionarea unor suprafete arabile din pasunea comunei  Vizualizare
  • Anunt nr. 2504 din 25.05.2023 licitatie deschisa teren pasune Vizualizare
  • HCL nr. 43 din 18.05.2023 privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, a contractului cadru de concesiune si a pretului minim de pornire consionarea unor suprafete arabile din pasunea comunei Vizualizare
    • HCL nr. 43 din 18.05.2023 Anexa 1 studiu de oportunitate Vizualizare
    • HCL nr. 43 din 18.05.2023 Anexa 2 caiet de sarcini Vizualizare
    • HCL nr. 43 din 18.05.2023 Anexa 3 contract cadru de concesiune Vizualizare