Taxe si impozite locale

CARIERA (ANUNTURILE POSTURILOR SCOASE LA CONCURS)

 • Anunt nr. 3372 din 19.07.2022 privind concurs referent III compartiment Taxe si impozite Vizualizare si Anexa Formular de inscriere, Adeverinta si Opis documente Vizualizare
 • Anunt nr. 3371 din 19.07.2022 privind concurs consilier I compartiment Taxe si impozite Vizualizare  si Anexa Formular de inscriere, Adeverinta si Opis documente  Vizualizare

HCL

 • HCL nr. 82 din 22.12.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024 Nr: 82 (Adaugat la data 22.12.2023) Vizualizare
 • HCL nr. 41 din 22.09.2021 privind aprobarea scutirii de majorari intarziere si penalitati taxe Nr: 41 (Adaugat la data 22.09.2021) Vizualizare
 • HCL nr. 24 din 18.04.2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020 Nr: 24 (Adaugat la data 18.04.2019) Vizualizare

Compartimentul Impozite şi Taxe

 • Direcţia taxe şi impozite invită contribuabilii să achite obligaţiile fiscale datorate bugetului local.
 • Prin lege, Guvernul actualizează taxele şi impozitele locale o dată la 3 ani, ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare.
 • întrucât au trecut 3 ani de la ultima actualizare, prin HG 956 din august 2009, nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile, care sunt stabilite unitar pentru intreaga ţară, au fost majorate, de către Guvern, cu 20%, începând cu anul fiscal 2010 şi sunt detaliate în anexele la hotărârea de guvern amintită, informaţii publicate atât în presa centrală cât şi în cea locală.
 • In afara taxelor şi impozitelor locale stabilite de Guvern, celelalte taxe şi impozite cât şi alte obligaţii, nefiscale (chirii, redevenţe, etc), se stabilesc descentralizat, de către fiecare dintre autoritate locală în parte.

Conditiile cumulative pentru impozitul pe cladiri

 • Cladirea se considera dotata cu instalatie de apa daca alimentarea cu apa se face prin conducte, dintr-un sistem de aductiune din retele publice sau direct dintr-o sursa naturala – put, fântâna sau izvor – în sistem propriu;
 • Cladirea se considera ca are instalatie de canalizare daca este dotata cu conducte prin care apele menajere sunt evacuate în reteaua publica;
 • Cladirea se considera ca are instalatie electrica daca este dotata cu cablaje interioare racordate la reteaua publica sau la o sursa de energie electrica – grup electrogen, microcentrala, instalatii eoliene sau microhidrocentrala;
 • Cladirea se considera ca are instalatie de încalzire daca aceasta se face prin intermediul agentului termic – abur sau apa calda de la centrale electrice, centrale termice de cartier, termoficare locala sau centrale termice proprii – si îl transmit în sistemul de distributie în interiorul cladirii, constituit din conducte si radiatoare – calorifere, indiferent de combustibilul folosit – gaze, combustibil lichid, combustibil solid, precum si prin intermediul sobelor încalzite cu gaze/convectoarelor;

Formulare tipizate

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice. Vizualizare
Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane juridice. Vizualizare
Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice. Vizualizare
Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane juridice. Vizualizare
Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport - persoane fizice/juridice. Vizualizare
Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport peste 12 tone - persoane fizice/juridice. Vizualizare
Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apa - persoane fizice/juridice. Vizualizare
Decizie de impunere - persoane fizice. Vizualizare
Decizie de impunere - persoane juridice. Vizualizare
Cerere de eliberare certificat de atestare fiscala - persoane fizice. Vizualizare
Certificat fiscal - persoane fizice. Vizualizare
Cerere de eliberare certificat de atestare fiscala - persoane juridice. Vizualizare
Certificat fiscal - persoane juridice. Vizualizare
Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate. Vizualizare
Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate. Vizualizare

Ghidul si infograficul Ministerului de Finante privind aplicarea Codului Fiscal:

Ghidul ilustrativ proprietari persoane fizice – impozitul pe cladiri: click aici

Infografic impozitul pe cladiri v6: click aici