Achizitii publice

– Proces verbal nr. 4386 din 11.09.2020 deschidere oferte licitatie concesionarea serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale Vizualizare

– Comunicare nr. 4348 din 09.09.2020 privind reluarea procedurii de licitatie publica – concesionarea serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale Vizualizare

– Anuntul de licitatie din data de 30.03.2016pentru mai multe detalii: click aici

– Proces verbal din 30.03.2016 de licitatie pentru mai multe detalii: click aici

– Proces verbal nr. 1259 / 23.03.2016 de licitatie in cadrul licitatiei publice cu strigare, care are ca obiect inchirierea suprafetei de 32,75 ha teren arabil din islazul comunal. Pentru mai multe detalii: click aici

– Proces verbal nr. 1109 / 16.03.2016 de licitatie in cadrul licitatiei publice cu strigare, care are ca obiect inchirierea suprafetei de 32,75 ha teren arabil din islazul comunal. Pentru mai multe detalii: click aici

– ANUNT LICITATIE Primaria comunei Ulmeni, judetul Calarasi, anunta organizarea unei proceduri de licitatie privind concesionarea suprafetei de 32,75 ha teren arabil din islazul Primariei Ulmeni, judetul Calarasi, situat pe teritoriul comunei Spantov, judetul Calarasi. Pentru mai multe detalii: click aici

– Anunt de atribuire Contract de concesiune a suprafetei de 35.000 mp teren extravilan neproductiv in vederea construirii unei ferme de ovine si caprine: click aici

– Anunt Primaria comunei Ulmeni anunta organizarea licitatiei publice pentru concesionarea unei suprafete de 35000 mp teren extravilan neproductiv, proprietatea Primariei Ulmeni: click aici

– Proces verbal privind licitatia organizata in data de 17.02.2012, in vederea concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 25 mp – anulare procedura si organizare o noua licitatie peste 10 zile, respectiv in data de 27.02.2012: click aici

– PRIMARIA COMUNEI ULMENI CU SEDIUL IN COMUNA ULMENI, SOS.OLTENITEI NR.310,TEL/FAX 0242523554

ANUNTA Reluarea licitatiei publice pentru concesionarea in vederea amplasarii unei antene radio,a unei suprafete de 25 mp teren intravilan,proprietatea Primariei Ulmeni,situat in curtea Scolii nr.3 Ulmeni,in conformitate cu prevederile Codului de procedura civila si ale Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentele licitatiei se vor pune la dispozitia celor interesati,incepand cu data de 06.02.2012,la sediul Primariei comunei Ulmeni,str.Sos.Oltenitei nr.310.

Anuntul privind licitatia publica pentru concesionarea suprafetei de 25 mp teren intravilan ,din domeniul public al comunei Ulmeni,va fi afisat la panoul de afisaj al Primariei Ulmeni, in data de 02 februarie 2012.De asemenea, anuntul va fi publicat si pe site-ul Primariei Ulmeni,in aceeasi data.

Ofertantii pot depune ofertele pana la data de 17.02.2012,ora 10.00,la sediul Primariei Ulmeni,biroul “Registratura”.

Data,ora si locul de deschidere a ofertelor: 17.02.2012, ora 12.00, la sediul Primariei Ulmeni.

In cazul neadjudecarii licitatiei,aceasta se va relua,fara publicarea prealabila a anuntului,din zece in zece zile calendaristice,pana la adjudecare ( in cea de-a III-a sedinta),conform prevederilor OG nr. 54/2006,cu completarile si modificarile ulterioare.

Solicitari de clarificari cu privire la documentatia de atribuire pot fi depuse la sediul Primariei comunei Ulmeni,biroul “Registratura” sau pot fi transmise prin fax la nr.0242/523554,e-mail primaria-ulmeni@yahoo.com,cu cel putin 4 zile lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

Actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei jurisdictie se afla sediul autoritatii.

Impotriva hotararii tribunalului se poate declara recurs la sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel,conform prevederilor legale.

– Organizarea licitatiei publice pentru concesionarea in vederea amplasarii unei antene radio, a unei suprafete de 25 mp teren intravilan, proprietatea Primariei Ulmeni. Documentele licitatiei se vor pune la dispozitia celor interesati, incepand cu data de 21.12.2011, la sediul Primariei comunei Ulmeni, str. Sos. Oltenitei nr. 310: click aici

STIMATI CETATENI,

  • IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR.260/2008,PRIVIND ASIGURAREA OBLIGATORIE A LOCUINTELOR IMPOTRIVA INCENDIILOR SI DEZASTRELOR,AVETI OBLIGATIA DA A VA ASIGURA LOCUINTELE.

  • TERMENUL LIMITA PENTRU ASIGURAREA ACESTORA A FOST DE 15 IANUARIE 2011,DATA DUPA CARE SE VA APLICA AMENDA IN CUANTUM DE 500 LEI.

  • SUMA ASIGURATA OBLIGATORIU ESTE DE 20 DE EURO PE AN (85 LEI/AN).

  • POLITELE DE ASIGURARE SE INCHEIE IN CADRUL PRIMARIEI ULMENI,IN BIROUL REGISTRATURA,PERSOANA DE CONTACT-DOAMNA MICU MARIANA