Regulamentele privind procedurile administrative

- HCL nr. 03 din 26.02.2020 privind aprobarea Procedurii şi modalităţilor de aducere la cunoştinţă publică a proiectelor de acte normative, a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ precum şi a măsurilor de interes local, respectiv pentru aprobarea Procedurii de organizare şi publicare a Monitorului Oficial al comunei Balaciu, în format electronic Vizualizare