Proiecte / Hotarari

Anul 2020
 • Ordin de convocare nr. 551 din 26.10.2020 privind sedinta de constituire a C.L. Ulmeni Nr: 551 (Adaugat la data 26.10.2020) Vizualizare
  Anul 2019
  • HCL nr. 38 din 30.07.2019 privind aprobarea implementarii Proiectului ’’Achiziție dotări pentru înființare sistem supraveghere video’’ Nr: 38 (Adaugat la data 30.07.2019) Vizualizare
   • privind HCL nr. 26 din 18.04.2019 privind ECO HOTARARE ASUMARE Nr: 26 (Adaugat la data 18.04.2019) Vizualizare
    • privind HCL nr. 25 din 18.04.2019 privind modificare HCL nr. 51 din 2016 Nr: 25 (Adaugat la data 18.04.2019) Vizualizare
     • HCL nr. 25 din 18.04.2019 anexa 2 stat de functii Vizualizare
     • HCL nr. 25 din 18.04.2019 anexa 1 ORGANIGRAMA 2019 primaria comunei Ulmeni Vizualizare
    • privind HCL nr. 24 din 18.04.2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020 Nr: 24 (Adaugat la data 18.04.2019) Vizualizare
     • privind HCL nr. 23 din 18.04.2019 Privind aprobarea utilizarii fondului disponibil, ramas neutilizat la data de 31.12.2018, al Scolii Gimnaziale Grigore Moisil Ulmeni, in suma de 22.013,08 lei Nr: 23 (Adaugat la data 18.04.2019) Vizualizare
      • privind HCL nr. 22 din 18.04.2019 privind aprobarea utilizarii sumei de 170.028,21 lei din excedentul bugetar al anului 2018, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in scopul realizarii unor investitii in interesul colectivitatii- Modernizare strada Unirii Nr: 22 (Adaugat la data 18.04.2019) Vizualizare
       • privind HCL nr. 21 din 18.04.2019 PRIVIND ADOPTAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019 Nr: 21 (Adaugat la data 18.04.2019) Vizualizare
        • privind HCL nr. 20 din 18.04.2019 privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar al anului 2018 Nr: 20 (Adaugat la data 18.04.2019) Vizualizare
         • privind HCL nr. 19 din 09.04.2019 Privind aprobarea intocmirii proiectului STUDIULUl DE FEZABILITATE PENTRU GAZE Nr: 19 (Adaugat la data 09.04.2019) Vizualizare
          • NOTA DE FUNDAMENTARE Nr. 1727 din 29.03.2019 privind modificarea si completarea HCL Ulmeni nr. 51 din 08.12.2016 trans pe 01.04.2019 Nr: 1727 (Adaugat la data 29.03.2019) Vizualizare
           • Prezentarea nr. inreg. 1684 din 29.03.2019 Proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 Nr: 1684 (Adaugat la data 29.03.2019) Vizualizare
            • Proces verbal nr. 1068 din 27.02.2019 sedinta din 27.02.2019 Nr: 1068 (Adaugat la data 27.02.2019) Vizualizare
             • privind HCL nr. 13 din 27.02.2019 privind Salcimi Nr: 13 (Adaugat la data 27.02.2019) Vizualizare
              • privind HCL nr. 12 din 27.02.2019 privind structura scolara Nr: 12 (Adaugat la data 27.02.2019) Vizualizare
               • privind HCL nr. 11 din 27.02.2019 privind modernizare drumuri Nr: 11 (Adaugat la data 27.02.2019) Vizualizare
                • privind HCL nr. 09 din 27.02.2019 privind indicatori modernizare strada Unirii – OUG 114 Nr: 09 (Adaugat la data 27.02.2019) Vizualizare
                 • privind HCL nr. 08 din 27.02.2019 privind reactualizare suma de cofinantare modernizare strazi OUG 114 da – Nr: 08 (Adaugat la data 27.02.2019) Vizualizare
                  • privind HCL nr. 07 din 27.02.2019 privind indicatori modernizare strazi OUG 114 .1 Nr: 07 (Adaugat la data 27.02.2019) Vizualizare
                   • Proces verbal nr. 546 din 31.01.2019 sedinta din 31.01.2019 Nr: 546 (Adaugat la data 31.01.2019) Vizualizare
                    • privind HCL nr. 06 din 31.01.2019 privind cofinantare scoala Nr: 06 (Adaugat la data 31.01.2019) Vizualizare
                     • privind HCL nr. 05 din 31.01.2019 privind deviz scoala Nr: 05 (Adaugat la data 31.01.2019) Vizualizare
                      • privind HCL nr. 04 din 31.01.2019 privind plan lucrari 416 Nr: 04 (Adaugat la data 31.01.2019) Vizualizare
                       • privind HCL nr. 03 din 31.01.2019 privind combustibili Nr: 03 (Adaugat la data 31.01.2019) Vizualizare
                        • Proces verbal nr. 204 din 14.01.2019 privind sedinta din 14.01.2019 Nr: 204 (Adaugat la data 14.01.2019) Vizualizare
                         • privind HCL nr. 02 din 14.01.2019 privind deviz canalizare Nr: 02 (Adaugat la data 14.01.2019) Vizualizare
                          • privind HCL nr. 01 din 14.01.2019 privind modificare taxe ADI Nr: 01 (Adaugat la data 14.01.2019) Vizualizare
                           Anul 2018
                           • Proces verbal sedinta nr. 5762 din 19.11.2018 incheiat astazi 19 Noiembrie 2018, in sedinta de indata a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia viceprimarului cu atributii delegate nr.347/19.11.2018 Nr: 5762 (Adaugat la data 19.11.2018) Vizualizare
                            • privind HCL nr. 44 din 19.11.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018 Nr: 44 (Adaugat la data 19.11.2018) Vizualizare
                             • Proces verbal nr. 5426 din 31.10.2018 Incheiat astazi 31.10.2018, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni,convocata prin dispozitia primarului nr.321/25.10.2018 Nr: 5426 (Adaugat la data 31.10.2018) Vizualizare
                              • privind HCL nr. 43 din 31.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018 Nr: 43 (Adaugat la data 31.10.2018) Vizualizare
                               • privind HCL nr. 42 din 31.10.2018 privind alegerea consilierului local cu atributii delegate de Viceprimar al comunei Ulmeni, judeţul Călăraşi Nr: 42 (Adaugat la data 31.10.2018) Vizualizare
                                • privind HCL nr. 41 din 31.10.2018 privind aprobarea modificării tarifului/ taxei/ taxei speciale precum și a modalității de plată pentru operarea serviciului de salubritate pe raza comunei Ulmeni, judetul Calarasi Nr: 41 (Adaugat la data 31.10.2018) Vizualizare
                                 • privind HCL nr. 40 din 31.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii ’’ Modernizare strada UNIRII, in comuna ULMENI, judetul CALARASI “, cu fonduri din bugetul local Nr: 40 (Adaugat la data 31.10.2018) Vizualizare
                                  • Proces verbal f.n. din 05.10.2018 Incheiat astazi 05.10.2018, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni,convocata prin dispozitia primarului nr.313/02.10.2018 Nr: f.n. (Adaugat la data 05.10.2018) Vizualizare
                                   • privind HCL nr. 39 din 05.10.2018 privind aprobarea participării Comunei Ulmeni la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Sud Gaze” Nr: 39 (Adaugat la data 05.10.2018) Vizualizare
                                    • Proces-verbal nr.4829 din 27.09.2018 Incheiat astazi 27.09.2018, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni,convocata prin dispozitia primarului nr.231/19.09.2018 Nr: 4829 (Adaugat la data 27.09.2018) Vizualizare
                                     • privind HCL nr. 38 din 27.09.2018 privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan inscris in CF nr.20124 a comunei Ulmeni , in 2 loturi Nr: 38 (Adaugat la data 27.09.2018) Vizualizare
                                      • privind HCL nr. 37 din 27.09.2018 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Ulmeni, in Consiliul de Administratie al unitatii de invatamint preuniversitar de stat din comuna Ulmeni – Scoala Gimnaziala Grigore Moisil si a unui representant xare sa faca parte din Comisia pentru Evaluarea Asigurarii Calitatii (CEAC) , pentru anul scolar 2018 – 2019 Nr: 37 (Adaugat la data 27.09.2018) Vizualizare
                                       • privind HCL nr. 36 din 27.09.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018 Nr: 36 (Adaugat la data 27.09.2018) Vizualizare
                                        • Proces verbal sedinta incheiat astazi 7 Septembrie 2018 Nr: f.n. (Adaugat la data 07.09.2018) Vizualizare
                                         • privind HCL nr. 35 din 07.09.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018 Nr: 35 (Adaugat la data 07.09.2018) Vizualizare
                                          • privind HCL nr. 34 din 07.09.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ulmeni pentru o perioadă de trei luni ( septembrie – noiembrie 2018) Nr: 34 (Adaugat la data 07.09.2018) Vizualizare
                                           • Proces verbal sedinta incheiat astazi 30.08.2018 Nr: f.n. (Adaugat la data 30.08.2018) Vizualizare
                                            • privind HCL nr. 33 din 30.08.2018 privind acordarea unui mandat special domnului Catana Ion în vederea exercitării atribuţiilor comunei Ulmeni, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS” Nr: 33 (Adaugat la data 30.08.2018) Vizualizare
                                             • privind HCL nr. 32 din 30.08.2018 privind stabilirea datei adunarii cetatenesti organizata pentru alegere a reprezentantilor proprietarilor care sa faca parte din Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Ulmeni Nr: 32 (Adaugat la data 30.08.2018) Vizualizare
                                              • privind HCL nr. 31 din 30.08.2018 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul I al anului 2018 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati Nr: 31 (Adaugat la data 30.08.2018) Vizualizare
                                               • HCL nr. 31 din 30.08.2018 anexe RAPORT privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestrul I al anului 2018 si PROGRAM DE MASURI pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei Ulmeni Vizualizare
                                              • Proces verbal nr. 3930 din 09.08.2018 incheiat astazi 9 August 2018 Nr: 3930 (Adaugat la data 09.08.2018) Vizualizare
                                               • privind HCL nr. 30 din 09.08.2018 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin CNI a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii : ” CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA ULMENI, COMUNA ULMENI, JUDETUL CALARASI” Nr: 30 (Adaugat la data 09.08.2018) Vizualizare
                                                • privind HCL nr. 29 din 09.08.2018 privind aprobarea Proiectului si a cheltuielilor legate de Proiect si de aprobare a Acordului de parteneriat Nr: 29 (Adaugat la data 09.08.2018) Vizualizare
                                                 • Proces verbal nr. 3598 din 24.07.2018 sedinta incheiat astazi 24.07.2018 Nr: 3598 (Adaugat la data 24.07.2018) Vizualizare
                                                  • privind HCL nr. 28 din 24.07.2018 privind aprobarea investitiei ‘’MODERNIZARE STARDA UNIRII, COMUNA ULMENI, JUDETUL CALARASI “, cu fonduri din bugetul local Nr: 28 (Adaugat la data 24.07.2018) Vizualizare
                                                   • privind HCL nr. 27 din 24.07.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018 Nr: 27 (Adaugat la data 24.07.2018) Vizualizare
                                                    • privind HCL nr. 26 din 24.07.2018 privind acordarea unui mandat special domnului PENU MARIN , administrator in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ulmeni, judetul Calarasi , ca reprezentant al comunei, în vederea exercitării atribuţiilor în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS”, din data de 31.07.2018 Nr: 26 (Adaugat la data 24.07.2018) Vizualizare
                                                     • privind HCL nr. 25 din 24.07.2018 privind aprobarea planului urbanistic zonal, – infiintare ferma reproductie suine, in comuna Ulmeni, judetul Calarasi Nr: 25 (Adaugat la data 24.07.2018) Vizualizare
                                                      • privind HCL nr. 24 din 24.07.2018 privind aprobarea incheierii unui acord de cooperare pentru organizarea si exercitarea functiei de audit intern Nr: 24 (Adaugat la data 24.07.2018) Vizualizare
                                                       • HCL nr. 24 din 24.07.2018 anexa acord audit contract Vizualizare
                                                      • privind HCL nr. 23 din 24.07.2018 Nr: 23 (Adaugat la data 24.07.2018) Vizualizare
                                                       • HCL nr. 23 din 24.07.2018 Anexa nr. 1 Act constitutiv nou 1 Vizualizare
                                                       • HCL nr. 23 din 24.07.2018 Anexa nr. 2 Organigrama si stat de functii Vizualizare
                                                      • privind HCL nr. f.n. din 29.06.2018 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ulmeni pentru o perioadă de trei luni (iunie – august 2018) Nr: f.n. (Adaugat la data 29.06.2018) Vizualizare
                                                       • privind HCL nr. 22 din 29.06.2018 privind desemnarea si mandatarea reprezentantului comunei Ulmeni, în vederea exercitării atribuţiilor în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Salubrizare “ECOMANAGEMENT SALUBRIS” Nr: 22 (Adaugat la data 29.06.2018) Vizualizare
                                                        • privind HCL nr. 21 din 29.06.2018 acordarea unui mandat special domnului Catana Ion primarul comunei Ulmeni, judetul Calarasi , în vederea exercitării atribuţiilor în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS” Nr: 21 (Adaugat la data 29.06.2018) Vizualizare
                                                         • privind HCL nr. 20 din 29.06.2018 privind revocare a Hotararii Consiliului Local nr. 16/2018 privind acordarea unui manadat special domnului Uleia Gheorghe primarul Comunei Ulmeni,judetul Calarasi ,in vederea exercitarii atributiilor in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvolatare Intercomunitara ‘’Ecomanagement Salubris,, Nr: 20 (Adaugat la data 29.06.2018) Vizualizare
                                                          • privind HCL nr. 19 din 29.06.2018 aprobarea planului urbanistic zonal pentru unitati agricole si industriale, cu functiunea unitati agricole si industriale in comuna Ulmeni, tarlaua 37/1, parcela 99, nr. Cadastral 60, teren extravilan, carte funciara 21072 Nr: 19 (Adaugat la data 29.06.2018) Vizualizare
                                                           • privind HCL nr. 18 din 29.06.2018 privind acordarea drepturilor de uz si servitute cu titlul gratuit pe durata existentei instalatiilor in favoarea Societatii SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J15/791/06.03.2002, avînd CUI 14500308, cu sediul în Mun. Constanta , str. Nicolae Iorga, nr.89 A, judetul Constanta , prin Zona RETEA MT – JT CALARASI, cu sediul in Mun.Calarasi, str. Dobrogei , nr.50, jud. Calarasi pentru suprafata de 2156,21 mp pe domeniul public, in intravilanul si extravilanul Comunei Ulmeni” Nr: 18 (Adaugat la data 29.06.2018) Vizualizare
                                                            • Proces verbal nr. 2066 din 26.04.2018 sedinta ordinara aprilie 2018 Nr: 2066 (Adaugat la data 26.04.2018) Vizualizare
                                                             • privind HCL nr. 14 din 26.04.2018 de revocare a Hotararii Consiliului Local Ulmeni nr.9/28.02.2018, privind constatarea apartenentei la domeniul privat al comunei Ulmeni, judetul Calarasi, a suparfetei de 3178 mp teren intravilan Nr: 14 (Adaugat la data 26.04.2018) Vizualizare
                                                              • Proces verbal nr. 1573 din 29.03.2018 sedinta ordinara martie 2018 Nr: 1573 (Adaugat la data 29.03.2018) Vizualizare
                                                               • privind HCL nr. 13 din 29.03.2018 privind rectificare buget local 2018 Nr: 13 (Adaugat la data 29.03.2018) Vizualizare
                                                                • privind HCL nr. 12 din 29.03.2018 pentru lucrarile ce vor fii executate pe domeniul public al comunei Ulmeni, privind construirea retelei de telecomunicatii prin fibra optica pentru furnizarea de servicii de televiziune prin cablu, internet si telefonie Nr: 12 (Adaugat la data 29.03.2018) Vizualizare
                                                                 • privind HCL nr. 11 din 29.03.2018 privind aprobarea modificarii Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ulmeni, prin transformarea postului corespunzator functiei contractuale de inspector de specialitate gradul II, in functie contractuala de inspector de specialitate gradul I si a functiei publice de executie de referent principal in functie publica de executie de consilier asistent in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ulmeni Nr: 11 (Adaugat la data 29.03.2018) Vizualizare
                                                                  • HCL nr. 11 din 29.03.2018 Anexa Stat de functii Vizualizare
                                                                 • privind HCL nr. 10 din 29.03.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ulmeni pentru o perioadă de trei luni (MARTIE – MAI 2018) Nr: 10 (Adaugat la data 29.03.2018) Vizualizare
                                                                  • Proces verbal nr. 1044 din 28.02.2018 sedinta ordinara februarie 2018 Nr: 1044 (Adaugat la data 28.02.2018) Vizualizare
                                                                   • privind HCL nr. 09 din 28.02.2018 privind constatatea apartenentei la domeniul privat al comunei Ulmeni, judetul Calarasi , a suprafetei de 3178 mp teren intravilan Nr: 09 (Adaugat la data 28.02.2018) Vizualizare
                                                                    • privind HCL nr. 08 din 28.02.2018 privind aprobarea modificarii Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ulmeni, judetul Calarasi, pentru anul 2018 Nr: 08 (Adaugat la data 28.02.2018) Vizualizare
                                                                     • HCL nr. 08 din 28.02.2018 Anexa Plan de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului anul 2018 Vizualizare
                                                                    • privind HCL nr. 07 din 28.02.2018 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii cu Directia pentru Agricultura a Judetului Calarasi, in vederea realizarii Planului de amenajament pastoral, pentru comuna Ulmeni, judetul Calarasi Nr: 07 (Adaugat la data 28.02.2018) Vizualizare
                                                                     • privind HCL nr. 06 din 28.02.2018 privind aprobarea utilizarii fondului disponibil neutilizat la data de 31.12.2017, al Scolii Gimnaziale Grigore Moisil Ulmeni, in suma de 20995, 38 lei Nr: 06 (Adaugat la data 28.02.2018) Vizualizare
                                                                      • privind HCL nr. 05 din 28.02.2018 privind aprobarea casarii unor bunuri , obiecte de inventar din patrimoniul Consiliului Local in anul 2017, care sunt amortizate integral, au durata de functionare expirata si nu mai pot fi utilizate Nr: 05 (Adaugat la data 28.02.2018) Vizualizare
                                                                       • Proces verbal nr. 584 din 31.01.2018 sedinta ordinara ianuarie 2018 Nr: 584 (Adaugat la data 31.01.2018) Vizualizare
                                                                        • privind HCL nr. 04 din 31.01.2018 privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2018 Nr: 04 (Adaugat la data 31.01.2018) Vizualizare
                                                                         • privind HCL nr. 03 din 31.01.2018 privind aprobarea modificarii Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ulmeni, prin transformarea postului vacant corespunzator functiei contractuale de executie de referent din cadrul compartimentului Serviciul Voluntar pentru situatii de urgenta in post contractual vacant corespunzator functiei contactuale de executie de Inspector de specialitate gradul I Nr: 03 (Adaugat la data 31.01.2018) Vizualizare
                                                                          • HCL nr. 03 din 31.01.2018 Anexa Stat de functii 31.01.2018 Vizualizare
                                                                         • privind HCL nr. 02 din 31.01.2018 privind adoptarea bugetului local pe anul 2018 Nr: 02 (Adaugat la data 31.01.2018) Vizualizare
                                                                          • Proces verbal nr. f.n. din 05.01.2018 sedinta ordinara ianuarie 2018 Nr: f.n. (Adaugat la data 05.01.2018) Vizualizare
                                                                           • privind HCL nr. 01 din 05.01.2018 privind acoperirea definitiva a deficitului bugetului local pe anul 2017, la sectiunea de functionare Nr: 01 (Adaugat la data 05.01.2018) Vizualizare
                                                                            Anul 2017
                                                                            • privind PROCES- VERBAL, Incheiat astazi 19.10.2017 Nr: 6339 (Adaugat la data 19.10.2017) Vizualizare
                                                                             • privind Proces-verbal. Incheiat astazi 19 octombrie 2017, in sedinta de indata a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.378/19.10.2017 Nr: 6337 (Adaugat la data 19.10.2017) Vizualizare
                                                                              • privind implementarea proiectului ’’Achiziționare Buldoexcavator în Comuna Ulmeni, județul Călărași ’’ Nr: 43 (Adaugat la data 19.10.2017) Vizualizare
                                                                               • privind Proces-verbal. Incheiat astazi 29 Septembrie 2017, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.322/22.09.2017 Nr: 5915 (Adaugat la data 29.09.2017) Vizualizare
                                                                                • privind rectificarii bugetului local pe anul 2017 Nr: 42 (Adaugat la data 29.09.2017) Vizualizare
                                                                                 • privind Proces-verbal. Incheiat astazi 28 iulie 2017, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.151/21.07.2017 Nr: 3757 (Adaugat la data 28.07.2017) Vizualizare
                                                                                  • privind angajarea unui aparator ales pentru asigurarea asistentei juridice-consultanta si reprezentare in fata instantelor de judecata pentru comuna Ulmeni si Consiliul Local Ulmeni, in dosarul civil nr.1086/116/2017, aflat pe rolul Tribunalului Calarasi Nr: 31 (Adaugat la data 28.07.2017) Vizualizare
                                                                                   • privind stabilirea salariilor de baza salarizarea personalului platit din bugetul local al comunei Ulmeni, conform Legii nr.153/2007 Nr: 30 (Adaugat la data 28.07.2017) Vizualizare
                                                                                    • privind validarea mandatelor de consilieri locali pentru supleantii ; Gorneanu Nicusor Laurentiu; Radoaica Nicolae, Carausu Dorina, din partea formatiunii politice PNL Nr: 29 (Adaugat la data 28.07.2017) Vizualizare
                                                                                     • privind De modificare si completare a HCL Ulmeni nr.18/25.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare Nr: 28 (Adaugat la data 28.07.2017) Vizualizare
                                                                                      • privind Proces-verbal. Incheiat astazi 29 iunie 2017, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.133/21.06.2017 Nr: 2323 (Adaugat la data 29.06.2017) Vizualizare
                                                                                       • privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2017 Nr: 27 (Adaugat la data 29.06.2017) Vizualizare
                                                                                        • privind Proces-verbal. Incheiat astazi 30 Mai 2017, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.108/23.05.2017 Nr: 2735 (Adaugat la data 30.05.2017) Vizualizare
                                                                                         • privind aprobarea incetarii de drept a calitatii de consilieri locali , inainte de expirarea duratei normale a mandatului, pentru unele persoane Nr: 26 (Adaugat la data 30.05.2017) Vizualizare
                                                                                          • privind aprobarea atribuirii unui lot de teren pentru construirea de locuinţe proprietate personală pentru tineri, în condiţiile Legii nr.15/2003 Nr: 25 (Adaugat la data 30.05.2017) Vizualizare
                                                                                           • privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar al anului 2016 Nr: 24 (Adaugat la data 30.05.2017) Vizualizare
                                                                                            • privind Proces-verbal. Incheiat astazi 28 Aprilie 2017, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.83/21.04.2017 Nr: 2168 (Adaugat la data 28.04.2017) Vizualizare
                                                                                             • privind aprobarea schimbarii de functiune a terenului ce formeaza lotul nr.5 din T 20, Parcela 1115, in suprafata de 976 mp, destinat constructiei de locuinte in teren destinat pentru retele tehnico- edilitare , precum si trecerea lui in domeniul public Nr: 23 (Adaugat la data 28.04.2017) Vizualizare
                                                                                              • privind aprobarea modificarii HCL Ulmeni nr.48/28.11.2016, de dezmembrare a terenului situat in extravilanul comunei Ulmeni, in Tarlaua 51, Parcelele 293,294, 295 cu numarul cadastral 20576 , in 3 loturi Nr: 22 (Adaugat la data 28.04.2017) Vizualizare
                                                                                               • privind Proces-verbal. Incheiat astazi 28 Martie 2017, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.64/23.03.2017 Nr: f.n. (Adaugat la data 28.03.2017) Vizualizare
                                                                                                • privind aprobarea dezmembrarii terenului ce face parte din domeniul privat al UAT Ulmeni , situat in intravilanul comunei , in Tarlaua 23 P1266, cu numarul cadastral 20474, in 2 loturi Nr: 21 (Adaugat la data 28.03.2017) Vizualizare
                                                                                                 • privind modificarea si completarea anexei HCL Ulmeni nr.22/24.08.1999, privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Ulmeni, judetul Calarasi Nr: 20 (Adaugat la data 28.03.2017) Vizualizare
                                                                                                  • privind aprobarea concesionarii suprafetei de 33,2236 ha teren arabil din inslazul comunei Ulmeni, judetul Calarasi, situat pe teritoriul administrativ al comunei Spantov Nr: 19 (Adaugat la data 28.03.2017) Vizualizare
                                                                                                   • privind implementarea Proiectul denumit “Modernizare strazi in comuna ULMENI, judetul Calarasi” Nr: 18 (Adaugat la data 28.03.2017) Vizualizare
                                                                                                    • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei” MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA ULMENI, JUDETUL CALARASI” Nr: 17 (Adaugat la data 28.03.2017) Vizualizare
                                                                                                     • privind implementarea Proiectul denumit “INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE SI REABILITARE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE APA, MODENIZARE GOSPODARIE DE APA Nr. 1 si Nr.2, SAT ULMENI, COMUNA ULMENI, JUDETUL CALARASI” Nr: 16 (Adaugat la data 28.03.2017) Vizualizare
                                                                                                      • Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Infiinarea Retea de canalizare menajera si statie de epurare si reabilitare conducta de distributie apa, modernicazare gospodarie de apa nr 1 si nr 2” Nr: 15 (Adaugat la data 28.03.2017) Vizualizare
                                                                                                       • Hotarare privind implementarea proiectului “Infiintare Drum Agricol D.E. nr 1 in Comuna Ulmeni, Judetul Calarasi” Nr: 14 (Adaugat la data 28.03.2017) Vizualizare
                                                                                                        • Proces-verbal. Incheiat astazi 10 martie 2017, in sedinta de indata a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.51/10.03.201 Nr: 1202 (Adaugat la data 10.03.2017) Vizualizare
                                                                                                         • privind aprobarea participarii Comunei Ulmeni, județul Calarasi la Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) cu obiectivul de investiții “MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA ULMENI, JUDETUL CALARASI ‘’ Nr: 13 (Adaugat la data 10.03.2017) Vizualizare
                                                                                                          • privind aprobarea participarii Comunei Ulmeni, județul Calarasi la Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) cu obiectivul de investiții “Sistem de canalizare si statie de epurare comuna Ulmeni, localitatea Ulmeni, judetul Calarasi si reabilitare sistem de alimentare cu apa comuna Ulmeni, localitatea Ulmeni, judetul Calarasi’’ Nr: 12 (Adaugat la data 10.03.2017) Vizualizare
                                                                                                           • privind aprobarea participarii Comunei Ulmeni, județul Calarasi la Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) cu obiectivul de investiții “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în Comuna Ulmeni, județul Calarasi” Nr: 11 (Adaugat la data 10.03.2017) Vizualizare
                                                                                                            • privind Proces-verbal. Incheiat astazi 28 Februarie 2017, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.25/21.02.2017 Nr: 990 (Adaugat la data 28.02.2017) Vizualizare
                                                                                                             • privind aprobarea dezmembrarii terenului situat in extravilanul comunei Spantov, in Tarlaua 81, cu numarul cadastral 20329, in 2 loturi Nr: 10 (Adaugat la data 28.02.2017) Vizualizare
                                                                                                              • privind aprobarea dezmembrarii terenului situat in extravilanul comunei Spantov, in Tarlaua 81, cu numarul cadastral 20329, in 2 loturi Nr: 10 (Adaugat la data 28.02.2017) Vizualizare
                                                                                                               • privind aprobarea modificarii hotararii nr.5/26.01.2016, privind schimbul de teren in suprafata de 30.81 ha intre Consiliul Local Ulmeni din suprafata de islaz de pe teritoriul administrativ al comunei Spantov , si dl Seceleanu Doru si dna Seceleanu Maria , care detin teren proprietate privata pe teritoriul administrativ al M. Oltenita Nr: 09 (Adaugat la data 28.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                • privind adoptarea bugetului local pe anul 2017 Nr: 8 (Adaugat la data 28.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                 • privind privind aprobarea modificarii Statului de functii si aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ulmeni, judetul Calarasi, pentru anul 2017 Nr: 07 (Adaugat la data 28.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                  • Proces-verbal incheiat astazi 30 Ianuarie 2017, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.10/25.01.2017 Nr: 401 (Adaugat la data 30.01.2017) Vizualizare
                                                                                                                   • privind reactualizarea devizului general pentru Proiectul denumit ‘’REABILITATRE SCOALA GENERALA I-VIII GRIGORE MOISIL , COMUNA ULMENI, JUDETUL CALARASI’’ ca urmare a modificarii cotei de TVA la 19% Nr: 6 (Adaugat la data 30.01.2017) Vizualizare
                                                                                                                    • privind aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar al primariei Comunei Ulmeni in suma de 5110,70 lei , pe anul 2016, pentru unitatile de invatamant Nr: 5 (Adaugat la data 30.01.2017) Vizualizare
                                                                                                                     • privind aprobarea casarii unor bunuri , obiecte de inventar din patrimonial Consiliului Local in anul 2016, care sunt amortizate integral , au durata de functionare expirata si nu mai pot fi utilizate Nr: 4 (Adaugat la data 30.01.2017) Vizualizare
                                                                                                                      • modificarea si completarea anexei HCL Ulmeni nr.22/24.08.1999, privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Ulmeni, judetul Calarasi Nr: 3 (Adaugat la data 30.01.2017) Vizualizare
                                                                                                                       • privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat , cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2017 Nr: 2 (Adaugat la data 30.01.2017) Vizualizare
                                                                                                                        • privind aprobarea structurii retelei scolare din comuna Ulmeni, judetul Calarasi , pentru anul scolar 2017-2018 Nr: 1 (Adaugat la data 30.01.2017) Vizualizare
                                                                                                                         Anul 2016
                                                                                                                         • Proces-verbal. Incheiat astazi 28 Decembrie 2016, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.340/21.12.2016 Nr: 5357 (Adaugat la data 28.12.2016) Vizualizare
                                                                                                                          • privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016 Nr: 56 (Adaugat la data 28.12.2016) Vizualizare
                                                                                                                           • Privind achizitionarea unui studiu de fezabilitate pentru Proiectul denumit “INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE SI REABILITARE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE APA, MODENIZARE GOSPODARIE DE APA Nr. 1 si Nr.2, SAT ULMENI, COMUNA ULMENI, JUDETUL CALARASI” Nr: 55 (Adaugat la data 28.12.2016) Vizualizare
                                                                                                                            • privind stabilirea taxei de salubrizare pe anul 2017 Nr: 54 (Adaugat la data 28.12.2016) Vizualizare
                                                                                                                             • privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2017 Nr: 53 (Adaugat la data 28.12.2016) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                              • Proces-verbal. Incheiat astazi 19 Decembrie 2016, in sedinta extraordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.333/15.12.2016 Nr: 5267 (Adaugat la data 19.12.2016) Vizualizare
                                                                                                                               • privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016 Nr: 52 (Adaugat la data 19.12.2016) Vizualizare
                                                                                                                                • Proces-verbal. Incheiat astazi 8 Decembrie 2016, in sedinta extraordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.324/05.12.2016 Nr: 5082 (Adaugat la data 08.12.2016) Vizualizare
                                                                                                                                 • privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Ulmeni, prin transformarea unor posturi vacante Nr: 51 (Adaugat la data 08.12.2016) Vizualizare
                                                                                                                                  • Organigrama Comunei Ulmeni anexa HCL nr. 51din 08.12.2016 Vizualizare
                                                                                                                                 • privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016 Nr: 50 (Adaugat la data 08.12.2016) Vizualizare
                                                                                                                                  • Proces-verbal. Incheiat astazi 28 Noiembrie 2016, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.298/23.11.2016 Nr: 4905 (Adaugat la data 28.11.2016) Vizualizare
                                                                                                                                   • privind validarea mandatului de consilier local al dlui. DIMA SORIN – NICOLAE din partea formatiunii politice PNL Nr: 49 (Adaugat la data 28.11.2016) Vizualizare
                                                                                                                                    • privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016 Nr: 48 (Adaugat la data 28.11.2016) Vizualizare
                                                                                                                                     • privind aprobarea dezmembrarii terenului situat in extravilanul comunei Ulmeni, in Tarlaua 51, Parcelele 293, 294, 295 cu numarul cadastral 20576 Nr: 48 (Adaugat la data 28.11.2016) Vizualizare
                                                                                                                                      • privind aprobarea dezmembrarii terenului situat in extravilanul comunei Ulmeni, in Tarlaua 51, Parcelele 293,294, 295 cu numarul cadastral 20576 Nr: 48 (Adaugat la data 28.11.2016) Vizualizare
                                                                                                                                       • privind aprobarea atribuirii unui lot de teren pentru construirea de locuinţe proprietate personală pentru tineri, în condiţiile Legii nr.15/2003 Nr: 47 (Adaugat la data 28.11.2016) Vizualizare
                                                                                                                                        • Privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru unitati agricole si industriale , cu functiunea zona unitati agricole, industriale /depozitare Nr: 46 (Adaugat la data 28.11.2016) Vizualizare
                                                                                                                                         • Privind organizarea pazei obiectivelor , bunurilor , valorilor si protectia persoanelor pe anul 2017 Nr: 45 (Adaugat la data 28.11.2016) Vizualizare
                                                                                                                                          • Proces-verbal. Incheiat astazi 9 Noiembrie 2016, in sedinta de indata a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.295/09.11.2016 Nr: 4602 (Adaugat la data 09.11.2016) Vizualizare
                                                                                                                                           • privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general la obiectivele de investitii din cadrul proiectelor; – “Inlocuirea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme de incalzire care utilizeaza energie regenerabila si care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului “, pentru sediul Primariei Ulmeni, judetul Calarasi “,“, in cadrul Programului Casa Verde Clasic persoane juridice , Faza – Studiu de Fezabilitate si – “Inlocuirea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme de incalzire care utilizeaza energie regenerabila si care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului “, pentru Scoala Gimnaziala nr.2 Ulmeni, judetul Calarasi “, in cadrul Programului Casa Verde Clasic persoane juridice , Faza – Studiu de Fezabilitate Nr: 43 (Adaugat la data 09.11.2016) Vizualizare
                                                                                                                                            • privind aprobarea cofinantarii , din bugetul propriu al Consiliului Local Ulmeni a proiectelor; – “Inlocuirea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme de incalzire care utilizeaza energie regenerabila si care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului “, pentru sediul Primariei Ulmeni, judetul Calarasi “ – “Inlocuirea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme de incalzire care utilizeaza energie regenerabila si care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului “, pentru Scoala Gimnaziala nr.2 Ulmeni, judetul Calarasi “ Nr: 42 (Adaugat la data 09.11.2016) Vizualizare
                                                                                                                                             • Proces-verbal. Incheiat astazi 31 Octombrie 2016, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.287/25.10.2016 Nr: 4403 (Adaugat la data 31.10.2016) Vizualizare
                                                                                                                                              • privind aprobarea participarii Comunei Ulmeni , in calitate de solicitant , la depunerea proiectelor; – “Inlocuirea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme de incalzire care utilizeaza energie regenerabila si care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului “, pentru sediul Primariei Ulmeni, judetul Calarasi “ – “Inlocuirea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme de incalzire care utilizeaza energie regenerabila si care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului “, pentru Scoala Gimnaziala nr.2 Ulmeni, judetul Calarasi “ Nr: 41 (Adaugat la data 31.10.2016) Vizualizare
                                                                                                                                               • privind aprobarea modificarii si completarii Hotaririlor Consiliului Local Ulmeni nr.38/26.11.2012, nr.40/29.11.2013, nr.33/30.10.2014, privind taxele si impozitele locale stabilite pentru anii 2013, 2014 si 2015, pentru contribuabilii persoane juridice Nr: 40 (Adaugat la data 31.10.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                • privind aprobarea incetarii de drept a calitatii de consilier local, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, a dlui. Cristea Ionel Iulian, din partea formatiunii politice PNL Nr: 39 (Adaugat la data 31.10.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                 • privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016 Nr: 38 (Adaugat la data 31.10.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                  • Proces-verbal. Incheiat astazi 12 Octombrie 2016, in sedinta de indata a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.263/11.10.2016 Nr: 4178 (Adaugat la data 12.10.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                   • privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016 Nr: 37 (Adaugat la data 12.10.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                    • Proces-verbal. Incheiat astazi 29 Septembrie 2016, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.246/23.09.2016 Nr: 3952 (Adaugat la data 29.09.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                     • privind aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar al primariei Comunei Ulmeni in suma de 8400 lei , pe anul 2016, pentru unitatile de invatamant Nr: 36 (Adaugat la data 29.09.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                      • Privind trecerea unor suprafete de teren din domeniul privat in domeniul public al comunei Ulmeni, in vederea realizarii unor investitii finantate din fonduri europene Nr: 35 (Adaugat la data 29.09.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                       • Privind aprobarea intabularii terenului extravilan cu numarul cadastral 20562/UAT Ulmeni si ulterior dezmembrarea acestuia in 4 loturi Nr: 34 (Adaugat la data 29.09.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                        • Privind aprobarea incadrarii unui drum din categoria functionala a drumurilor de interes judetean , in categoria functionala a drumurilor de interes local Nr: 31 (Adaugat la data 29.09.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                         • privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016 Nr: 30 (Adaugat la data 29.09.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                          • Proces-verbal. Incheiat astazi 25 August 2016, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.211/19.08.2016 Nr: 3426 (Adaugat la data 25.08.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                           • privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016 Nr: 29 (Adaugat la data 25.08.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                            • privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016 Nr: 29 (Adaugat la data 25.08.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                             • Proces-verbal. Incheiat astazi 26 Iulie 2016, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.195/20.07.2016 Nr: 3013 (Adaugat la data 26.07.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                              • privind incheierea Contractului de comodat intre Comuna Ulmeni si Asociatia de fotbal Rapid Ulmeni Nr: 28 (Adaugat la data 26.07.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                               • de revocare a Hotararii Consiliului Local Ulmeni nr.14/31.03.2016, privind constatarea apartenentei la domeniul privat al comunei Ulmeni, judetul Calarasi, a suparfetei de 4710 mp teren intravilan Nr: 26 (Adaugat la data 26.07.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                • privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea de locuinţe proprietate personală pentru tineri, în condiţiile Legii nr.15/2003 Nr: 25 (Adaugat la data 26.07.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                 • privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 Nr: 24 (Adaugat la data 26.07.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                  • Proces-verbal. Incheiat astazi 25 Iunie 2016, in sedinta de constituire a Consiliului Local Ulmeni, convocata in baza Ordinului Prefectului Judetului Calarasi nr.184/21.06.2016 Nr: 2553 (Adaugat la data 25.06.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                   • privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate Nr: 23 (Adaugat la data 25.06.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                    • privind alegerea Viceprimarului comunei Ulmeni, judeţul Călăraşi Nr: 22 (Adaugat la data 25.06.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                     • privind alegerea Preşedintelui de şedinţă Nr: 21 (Adaugat la data 25.06.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                      • privind declararea Consiliului local al comunei Ulmeni, judeţul Călăraşi legal constituit Nr: 20 (Adaugat la data 25.06.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                       • privind validarea mandatelor consilierilor Nr: 19 (Adaugat la data 25.06.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                        • privind alegerea Comisiei de validare Nr: 18 (Adaugat la data 25.06.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                         • PROCES- VERBAL, Incheiat astazi 26.05.2016 Nr: 2223 (Adaugat la data 26.05.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                          • Proces-verbal. Incheiat astazi 26 Mai 2016, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.131/20.05.2016 Nr: 2221 (Adaugat la data 26.05.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                           • privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016 Nr: 17 (Adaugat la data 26.05.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                            • Privind aprobarea incheierii exercitiului bugetra al anului 2015 Nr: 16 (Adaugat la data 26.05.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                             • Proces-verbal. Incheiat astazi 28 Aprilie 2016, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.98/21.04.2016 Nr: 1828 (Adaugat la data 28.04.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                              • Privind revocarea Hotararii Consiliului Local Ulmeni nr.4/26.01.2016, de aprobare a concesionarii suprafetei de 32,75 ha teren arabil extravilan din islazul comunei Ulmeni, situat pe teritoriul administrativ al comunei Spantov Nr: 15 (Adaugat la data 28.04.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                               • privind constatatea apartenentei la domeniul privat al comunei Ulmeni, judetul Calarasi , a suprafetei de 4710 mp teren intravilan Nr: 14 (Adaugat la data 31.03.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                • Proces-verbal. Incheiat astazi 29 Februarie 2016, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.37/19.02.2016 Nr: 879 (Adaugat la data 29.02.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                 • Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati reprezentand noua valoare a investitiei dupa scaderea cotei de T.V.A.la 20% pentru obiectivul de investitii Reabilitare Scoala Generala I-VIII ‘’GRIGORE MIOSIL’’, ULMENI Nr: 12 (Adaugat la data 29.02.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                  • privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2016 Nr: 11 (Adaugat la data 29.02.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                   • privind completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Ulmeni, judetul Calarasi Nr: 10 (Adaugat la data 29.02.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                    • privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat , cu modificarile si completarile ulterioare Nr: 9 (Adaugat la data 29.02.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                     • privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016 Nr: 8 (Adaugat la data 29.02.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                      • de aprobare a procedurii privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale si a numarului estimativ de beneficiari ai tichetelor sociale pentru copii proveniti din familii defavorizate pe anul scolar 2015 -2016 Nr: 7 (Adaugat la data 29.02.2016) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                       • Raport activitate asistenti personali desfasurate in semestrul II 2015 Nr: f.n. (Adaugat la data 26.01.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                        • proces verbal nr. 351 din 26.01.2016 privind sedinta ordinara Nr: 351 (Adaugat la data 26.01.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                         • privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati reprezentand noua valoare a investitiei dupa scaderea cotei de tva la 20% denumita “Modernizare drumuri si strazi in comuna Ulmeni, judetul Calarasi” Nr: 6 (Adaugat la data 26.01.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                          • privind aprobarea schimbului de teren arabil extravilan in suprafata de 30,81 ha din islazul comunei Ulmeni, situat pe teritoriul administrativ al comunei Spantov, cu aceeasi suprafata de 30,81 ha teren arabil extravilan aflat in proprietatea privata a domnului Seceleanu Doru, situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Oltenita in mijlocul islazului comunei Ulmeni Nr: 5 (Adaugat la data 26.01.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                           • privind concesionarea suprafetei de 32,75 ha teren arabil extravilan din islazul comunei Ulmeni, situat pe teritoriul administrativ al comunei Spantov Nr: 4 (Adaugat la data 26.01.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                            • privind aprobarea casarii unor bunuri, obiecte de inventar din patrimoniul Consiliului Local in anul 2015, care sunt amortizate integral, au durata de functionare expirata si nu mai pot fi utilizate Nr: 3 (Adaugat la data 26.01.2016) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                             • privind adoptarea bugetului local pe anul 2016 Nr: 2 (Adaugat la data 26.01.2016) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                              • pv sedinta extraordinara ianuarie 2016 Nr: 59 (Adaugat la data 06.01.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                               • privind acoperirea definitiva a deficitului bugetului local pe anul 2015 la sectiunea de functionare Nr: 1 (Adaugat la data 06.01.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                Anul 2015
                                                                                                                                                                                                • proces verbal sedinta dec. 2015 Nr: 5447 (Adaugat la data 18.12.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                 • privind acoperirea temporara a golului de casa din decalajele intre venituri si cheltuielile sectiunii de functionare in anul curent Nr: 43 (Adaugat la data 18.12.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                  • privind aprobarea Planului de masuri privind colectarea selectiva a deseurilor in cadrul Primariei comunei Ulmeni, jud. Calarasi Nr: 42 (Adaugat la data 18.12.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                   • privind aprobarea structurii retelei scolare din comuna Ulmeni, jud. Calarasi pentru anul scolar 2016 – 2017 Nr: 41 (Adaugat la data 18.12.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                    • proces verbal sedinta noiembrie 2015 Nr: 5107 (Adaugat la data 26.11.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                     • privind alocarea unor sume de bani de la bugetul local, in vederea organizarii de manifestari traditionale, cu ocazia serbarilor de craciun si anul nou Nr: 40 (Adaugat la data 26.11.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                      • Anexa nr. 1 la HCL 39 din 26.11.2015 cuprizand valorile impozabile, impozitele locale si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2016 Nr: 39 (Adaugat la data 26.11.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                       • privind organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor pe anul 2016 Nr: 38 (Adaugat la data 26.11.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                        • PROCES VERBAL Incheiat astazi 30 Octombrie 2015 in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.282/23.10.2015 Nr: 4494 (Adaugat la data 30.10.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                         • Proces verbal afisare ordine de zi sedinta CL Ulmeni – noiembrie 2015 Nr: 4408 (Adaugat la data 23.10.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                          • proces verbal sept. 2015 Nr: 4082 (Adaugat la data 30.09.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                           • PROCES VERBAL Incheiat astazi 30 Septembrie 2015 in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.256/24.09.2015 Nr: 4047 (Adaugat la data 30.09.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                            • privind HCL nr. 28 din 30.09.2015 – privind aprobarea Nomonclatorului stradal al Comunei Ulmeni jud. Calarasi Nr: 28. (Adaugat la data 30.09.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                            • privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Ulmeni, judetul Calarasi Nr: 28 (Adaugat la data 30.09.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                             • privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 Nr: 27 (Adaugat la data 30.09.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                              • privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Ulmeni, in Consiliul de administratie a unitatii de invatamant preuniversitar de stat din comuna Ulmeni – Scoala Gimnaziala “Grigore Moisil”, pentru anul scolar 2015 – 2016 Nr: 26 (Adaugat la data 30.09.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                               • proces verbal de afisare pe site Nr: 3618 (Adaugat la data 31.08.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                • proces verbal sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.226/25.08.2015 Nr: 3617 (Adaugat la data 31.08.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                 • proces verbal incheiat astazi 31.08.2015 in sedinta ordinara a C.L. Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr. 226 / 25.08.2015 Nr: 3617 (Adaugat la data 31.08.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                  • privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 Nr: 25 (Adaugat la data 31.08.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                   • privind aprobarea incetarii de drept a calitatii de consilier local, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, a dlui. consilier Gama Marin din partea formatiunii politice PNL Nr: 24 (Adaugat la data 31.08.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                    • proces verbal sedinta ordinara iunie 2015 Nr: 2708 (Adaugat la data 29.06.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                     • privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ulmeni, judeţul Călăraşi Nr: 22 (Adaugat la data 29.06.2015) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                      • Proces – verbal sedinta Nr: 1412 (Adaugat la data 31.03.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                       • privind aprobarea casarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar din patrimoniul Consiliului Local in anul 2015, care nu sunt amortizare integral, au durata de functionare expirata si nu pot fi folosite Nr: 14 (Adaugat la data 31.03.2015) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                        • privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 Nr: 13 (Adaugat la data 31.03.2015) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                         • proces verbal site Nr: 1198 (Adaugat la data 17.03.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                          • privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 Nr: 12 (Adaugat la data 16.03.2015) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                           • Proces verbal afisare site nr. 880 din 24.02.2015 Nr: 880 (Adaugat la data 24.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                            • pv sedinta ordinara feb 2015 Nr: 860 (Adaugat la data 23.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                             • privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Ulmeni, judetul Calarasi pentru perioada 2014 – 2020 Nr: 11 (Adaugat la data 23.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                              • privind aprobarea progranului anual al achizitiilor publice pentru anul 2015 Nr: 10 (Adaugat la data 23.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                               • privind aprobarea modificarii Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ulmeni, judetul Calarasi, prin vacantarea a doua posturi (referent II si inspector grad profesional superior) Nr: 9 (Adaugat la data 23.02.2015) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                • privind aprobarea sumelor de la bugetul local al Primariei comunei Ulmeni, necesare pentru derularea si realizarea proiectului ” Reabilitare gradinita cu program prelungit nr. 2 comuna Ulmeni, judetul Calarasi” Nr: 8 (Adaugat la data 23.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                 • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul ” Reabilitare gradinita cu program prelungit nr. 2 comuna Ulmeni, judetul Calarasi” Nr: 7 (Adaugat la data 23.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                  • privind aprobarea sumelor de la bugetul local al Primariei comunei Ulmeni, necesare pentru derularea si realizarea proiectului “Reabilitare scoala generala I-VIII, Grigore Moisil, comuna Ulmeni, judetul Calarasi” Nr: 6 (Adaugat la data 23.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                   • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul “Reabilitare scoala generala I-VIII, Grigore Moisil, comuna Ulmeni, judetul Calarasi” Nr: 5 (Adaugat la data 23.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                    • privind cofinantarea Proiectului Sistem de canalizare statie de epurare comuna Ulmeni, judetul Calarasi si reabilitare sistem de alimentare cu apa in comuna Ulmeni, judetul Calarasi Nr: 4 (Adaugat la data 23.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                     • proces – verbal afisare ordine de zi Nr: 805 (Adaugat la data 19.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                      • PV afisare site Nr: 638 (Adaugat la data 09.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                       • pv sedinta consiliul local 02.2015 Nr: 630 (Adaugat la data 09.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                        • pv sedinta de indata feb 2015 Nr: 630 (Adaugat la data 09.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                         • privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractului de achizitie publica aferent Proiectului “Modernizare drumuri si strazi in Comuna Ulmeni, Judetul Calarasi” Nr: 3 (Adaugat la data 09.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                          • proces verbal site Nr: 433 (Adaugat la data 28.01.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                           • Proces verbal hot. incheiat azi 28.01.2015 Nr: 432 (Adaugat la data 28.01.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                            • pv sedinta consiliul local ianuarie 2015 Nr: 431 (Adaugat la data 28.01.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                             • Proces verbal sedinta Nr: 431 (Adaugat la data 28.01.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                              • privind aprobarea planului de lucrari de interes local, pentru persoanele beneficiare de prevederile legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat Nr: 2 (Adaugat la data 28.01.2015) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                               • privind adoptarea bugetului local pe anul 2015 Nr: 1 (Adaugat la data 28.01.2015) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                Anul 2014
                                                                                                                                                                                                                                                • Proces verbal afisare pe site Nr: 5816 (Adaugat la data 22.12.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                 • Proces verbal incheiat astazi 22 Decembrie 2014 in sedinta de indata a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr. 346/22.12 2014 Nr: 5814 (Adaugat la data 22.12.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                  • privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2014 Nr: 42 (Adaugat la data 22.12.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                   • Proces verbal afisare pe site Nr: 5629 (Adaugat la data 11.12.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                    • PROCES VERBAL Incheiat astazi 11 Decembrie 2014 in sedinta extraordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr. 339/09.12 2014 Nr: 5627 (Adaugat la data 11.12.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                     • Privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Ulmeni, judeţul Călăraşi, pentru anul 2015 Nr: 41 (Adaugat la data 11.12.2014) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                      • privind aprobarea structurii retelei scolare din comuna Ulmeni, judetul Calarasi, pentru anul scolar 2015 – 2016 Nr: 40 (Adaugat la data 11.12.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                       • Privind mandatarea reprezentantului Comunei Ulmeni, in vederea exercitarii atributiilor in Adunarea Generala a Asociatiei „ECOMANAGEMENT SALUBRIS” Nr: 39 (Adaugat la data 11.12.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                        • privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2014 Nr: 38 (Adaugat la data 11.12.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                         • Proces verbal afisare pe site Nr: 5334 (Adaugat la data 25.11.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                          • PROCES VERBAL Incheiat astazi 25 Noiembrie 2014 in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr. 297/25.11. 2014 Nr: 5325 (Adaugat la data 25.11.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                           • privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2014 Nr: 36 (Adaugat la data 25.11.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                            • Proiect de hotarare Privind organizarea pazei obiectivelor , bunurilor, valorilor si protectia persoanelor pe anul 2015 Nr: f.n. (Adaugat la data 21.11.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                             • Legea nr.52/2003 art.7(1) Nr: 5276 (Adaugat la data 21.11.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                              • Legea nr.52/2003 Nr: 5147 (Adaugat la data 14.11.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                               • Proces verbal afisare pe site Nr: 4959 (Adaugat la data 31.10.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                • PROCES VERBAL Incheiat astazi 30 Octombrie 2014 in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr. 271/24.10. 2014 Nr: 4998 (Adaugat la data 30.10.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                 • Privind aprobarea scutirii de la plata penalitatilor de intirziera pentru contribuabilii persoane fizice , inregistrate in evidenta impozite si taxe locale din Primaria Ulmeni, care achita integral impozitele si taxele locale restante din anii precedenti cumulat cu anul in curs, in perioada 01.11.2014- 31.12.2014 Nr: 35 (Adaugat la data 30.10.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind aprobarea schemei de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata obligatiilor fiscale prevăzute la art. 125 alin. (1) si alin. (2) lit. d din Ordonanţa Guvernului României nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 174/2004, pentru întreprinderile care îşi desfăsoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a comunei Ulmeni, judetul Calarasi Nr: 34 (Adaugat la data 30.10.2014) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                   • Privind aprobarea Impozitelor si taxelor locale aplicabile incepind cu anul 2015 Nr: 33 (Adaugat la data 30.10.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Privind aprobarea participarii comunei Ulmeni, la constituirea parteneriatului GRUP ACTIUNE LOCALA COLINELE ARGESULUI Nr: 32 (Adaugat la data 30.10.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                     • privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2014 Nr: 31 (Adaugat la data 30.10.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                      • privind validarea mandatului de consilier local al domnului Vlad Teodor Nr: 30 (Adaugat la data 30.10.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                       • P.V. a publicatiei de delimitare sectii de votare Nr: 4409 (Adaugat la data 30.09.2014) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                        • proces verbal afisare pe site Nr: 2620 (Adaugat la data 02.06.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                         • PV sedinta ordinara mai 2014 Nr: 2584 (Adaugat la data 30.05.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                          • privind aprobarea modificarii Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului prin transformarea postului contractual de executie de referent II, intr-un post de executie de inspector de specialitate gradul II Nr: 16 (Adaugat la data 30.05.2014) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                           • privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2014 Nr: 15 (Adaugat la data 30.05.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                            • privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2013 Nr: 14 (Adaugat la data 30.05.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                             • Legea 52 /2003 art.7(1) Nr: 2544 (Adaugat la data 28.05.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Anunt sedinta C.L. Ulmeni Nr: 2543 (Adaugat la data 28.05.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                               • Legea 52 /2003 art.6 Nr: 2014 (Adaugat la data 20.05.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                • PV afisare pe site Nr: 2337 (Adaugat la data 14.05.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                 • PV afisare hotarare a II a zi Nr: 2336 (Adaugat la data 14.05.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • PROCES VERBAL Incheiat astazi 14 Mai 2014 in sedinta extraordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.115/09.05.2014 Nr: 2335 (Adaugat la data 14.05.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                   • privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2014 Nr: 13 (Adaugat la data 14.05.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • adresa Institutia prefectului jud. Calarasi – legea 52 – art.7 (1) Nr: 2294 (Adaugat la data 12.05.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                     • Proces verbal afisare pe site Nr: 1529 (Adaugat la data 27.03.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • PV sedinta ordinara MARTIE 2014 Nr: 1528 (Adaugat la data 27.03.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                       • privind aprobarea proiectului “Noi resurse de accesare a pietei muncii pentru persoane din mediul rural din regiunea Sud-Muntenia, Calarasi ’’ – ID 132486 şi a cheltuielilor aferente acestuia, din cadrul Fondului Social European, POS pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare, DMI 5.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Nr: 11 (Adaugat la data 27.03.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2014 Nr: 10 (Adaugat la data 27.03.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                         • Legea 52 – art. 7 (1) Nr: 1446 (Adaugat la data 24.03.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Proces verbal afisare dispozitii Nr: 847 (Adaugat la data 19.02.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                           • Proces verbal – afisare dispozitii Nr: 525 (Adaugat la data 04.02.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Proces verbal afisare site Nr: 432 (Adaugat la data 31.01.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                             • proces verbal Incheiat astazi 30 Ianuarie 2014 in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.26/24.01.2014 Nr: 414 (Adaugat la data 30.01.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Privind aprobarea planului de lucrari de interes local , pentru persoanele beneficiare de prevedereile legii nr.416/2001, privind venitul minim garantata Nr: 5 (Adaugat la data 30.01.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                               • Privind aprobarea achizitionarii unui tractor dotat cu lama pentru zapada si a unei remorci de 5 tone Nr: 4 (Adaugat la data 30.01.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Privind aprobarea programului de aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate in caz de mobilizare sau razboi Nr: 3 (Adaugat la data 30.01.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • privind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea si desfasurarea licitatiilor publice pentru concesionarea/inchirierea/vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat/inchirierea apartinand domeniului public al UAT Ulmeni Nr: 2 (Adaugat la data 30.01.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Privind adoptarea bugetului local pe anul 2014 Nr: 1 (Adaugat la data 30.01.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Ulmeni in sedinta ordinara Nr: 26 (Adaugat la data 24.01.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Adresa inaintare Nr: 178 (Adaugat la data 16.01.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • PROCES VERBAL INCHEIAT ASTAZI 16.01.2014 Nr: 176 (Adaugat la data 16.01.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Anul 2013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • PROCES VERBAL Incheiat astazi 30 Decembrie 2013, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.259/20.12.2013 Nr: 5507 (Adaugat la data 30.12.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • Privind aprobarea casarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar din patrimoniul Consiliului Local in anul 2013, care sunt amortizate integral, au durata de functionare expirata si nu pot fi folosite Nr: 47 (Adaugat la data 30.12.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • PROCES VERBAL Incheiat astazi 13 Decembrie 2013, in sedinta de indata a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.253/13.12.2013 Nr: 5381 (Adaugat la data 13.12.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013 Nr: 46 (Adaugat la data 13.12.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • PROCES VERBAL, Incheiat astazi 29 Noiembrie 2013, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.226/22.11.2013 Nr: 5111 (Adaugat la data 29.11.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • privind aprobarea Planului operativ de actiune pentru dezapezire Nr: 45 (Adaugat la data 29.11.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru unitati agricole si industriale –SC Agrouniversal Ulmeni SRL Nr: 44 (Adaugat la data 29.11.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • Privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru sistem centralizat de canalizare menajera , etapa I Nr: 43 (Adaugat la data 29.11.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Privind dezlipirea unui bun imobil teren in suprafata de 116.352 mp aparinind domeniului privat al comunei Ulmeni, situat in extravilanul localitatii Nr: 42 (Adaugat la data 29.11.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • Privind organizarea pazei obiectivelor , bunurilor, valorilor si protectia persoanelor pe anul 2014 Nr: 41 (Adaugat la data 29.11.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale aplicabile incepind cu anul 2014 Nr: 40 (Adaugat la data 29.11.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • Privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012 Nr: 39 (Adaugat la data 29.11.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013 Nr: 38 (Adaugat la data 29.11.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • privind aprobarea sumelor de la bugetul local al Primariei Comunei Ulmeni, necesare pentru derularea si realizarea proiectului ; ”Modernizare drumuri si străzi in comuna Ulmeni, judetul Călăraşi” Nr: 37 (Adaugat la data 29.11.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • proces verbal afisare pe site. Nr: 4278 (Adaugat la data 01.10.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • pv afisare hot a II a zi Nr: 4252 (Adaugat la data 30.09.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • PV sedinta sept 2013 Nr: 4250 (Adaugat la data 30.09.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Ulmeni, in Consiliul de Administratie al unitatii de invatamint preuniversitar de stat din comuna Ulmeni – Scoala Gimnaziala ’’Grigore Moisil ”, pentru anul scolar 2013 – 2014, Nr: 30 (Adaugat la data 30.09.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI ULMENI, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, PENTRU ANUL 2014 Nr: 29 (Adaugat la data 30.09.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2013, Nr: 28 (Adaugat la data 30.09.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • legea 52- art.7 (1) Nr: 4166 (Adaugat la data 26.09.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • Anunt sedinta CL Ulmeni Nr: 4165 (Adaugat la data 26.09.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • lg 522003 Nr: 4083 (Adaugat la data 20.09.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • proces verbal afisare hot a II a zi Nr: 3845 (Adaugat la data 30.08.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • PV sedinta august 2013 Nr: 3832 (Adaugat la data 29.08.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013, Nr: 27 (Adaugat la data 29.08.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Date rezultate în urma avizării conform prevederilor O.U.G. nr. 77/2013 Nr: F.N. (Adaugat la data 24.07.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • proces verbal afisare pe site Nr: 3312 (Adaugat la data 24.07.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • pv afisare hot a II a zi Nr: 3311 (Adaugat la data 24.07.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • PV sedinta Iulie 2013 Nr: 3310 (Adaugat la data 24.07.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ulmeni, judeţul Călăraşi Nr: 26 (Adaugat la data 24.07.2013) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • Legea 52 – art. 7 (1) Nr: 3267 (Adaugat la data 22.07.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Adresa inaintare hotarari iunie 2013 Nr: 2989 (Adaugat la data 03.07.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • Proces verbal afisare ordine de zi Nr: 2903 (Adaugat la data 28.06.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Proces verbal afisare pe site Nr: 2872 (Adaugat la data 27.06.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • Proces verbal sedinta iunie 2013 Nr: 2871 (Adaugat la data 27.06.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013, Nr: 25 (Adaugat la data 27.06.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • Convocator Nr: 2772 (Adaugat la data 20.06.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Convocator Nr: 2772 (Adaugat la data 20.06.2013)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • Convocator Nr: 2772 (Adaugat la data 20.06.2013)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Legea 52 2003 Nr: 2691 (Adaugat la data 17.06.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • PROCES VERBAL Incheiat astazi 30.05.2013 Nr: 2464 (Adaugat la data 30.05.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Incheiat astazi 30 Mai 2013, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.83/23.05.2013 Nr: 2463 (Adaugat la data 30.05.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • PROCES – VERBAL afisare site – Incheiat astazi 30.05.2013 Nr: 2065 (Adaugat la data 30.05.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013, prin transferul sumelor alocate de APIA ca subventii pentru pasunea comunala in anul 2013 de la activitatile autofinantate , ca venit in bugetul local Nr: 24 (Adaugat la data 30.05.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • privind aprobarea implementării proiectului „Sistem informatic pentru un management informaţional performant în judeţul Călăraşi” din cadrul Programului Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competivităţii Economice,, 2007- 2013, „Axa prioritară 3-TIC pentru sectoarele privat şi public, Domeniul de intervenţie 3.2-Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice, Operaţiunea 3.2.1., Apel 3, conform condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat” Nr: 23 (Adaugat la data 30.05.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • privind stabilirea taxei speciale pentru indeplinirea procedurii de divort , pe cale administrativa Nr: 22 (Adaugat la data 30.05.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • Legea nr.52/2003 Nr: 2155 (Adaugat la data 21.05.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • PROCES – VERBAL Incheiat astazi 07.05.2013 Nr: 1771 (Adaugat la data 07.05.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • PROCES VERBAL Incheiat astazi 07.05.2013 Nr: 1770 (Adaugat la data 07.05.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Incheiat astazi 30 Aprilie 2013, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.62/23.04.2013 Nr: 1754 (Adaugat la data 30.04.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • privind aprobarea Concesionarii unei suprafete de 35.000 mp teren neproductiv , situat in extravilanul comunei Ulmeni, in tarlaua nr.51, care face parte din domeniul privat al comunei, in vederea infiintarii unei ferme zootehnice de ovine Nr: 20 (Adaugat la data 30.04.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013 Nr: 19 (Adaugat la data 30.04.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • Privind aprobarea completarii hotararii nr.16/2013, cu referire la aprobarea unui plan urbanistic zonal pentru constructii energetice centrala fotovoltaica Nr: 18 (Adaugat la data 30.04.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • adresa inaintare hot aprilie 2013 Nr: 1443 (Adaugat la data 05.04.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • Proces verbal de afisare pe site Nr: 1442 (Adaugat la data 05.04.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Incheiat astazi 5 Aprilie 2013, in sedinta de indata a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.60/05.04.2013 Nr: 1440 (Adaugat la data 05.04.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • Privind aprobarea concesionarii directe a imobilului/ spatiului de 69,50 mp cu destinatie de cabinet medical pentru desfasurarea activitatii de medic de familie, D-nei dr. Cercel Oana-Adina Nr: 17 (Adaugat la data 05.04.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Proces verbal afisare pe site Nr: 1271 (Adaugat la data 29.03.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • Proces verbal Incheiat astazi 29 Martie 2013, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.47/22.03.2013 Nr: 1269 (Adaugat la data 29.03.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind aprobarea programului de achizitii publice pentru anul 2013 Nr: 15 (Adaugat la data 29.03.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • Privind implicarea autoritatii publice locale in protectia, mentinerea , stimularea concurentei si crearea unui mediu concurential normal, in vederea promovarii intereselor consumatorilor Nr: 14 (Adaugat la data 29.03.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • privind HCL nr. 13 din 29.03.2013 si Anexa privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Ulmeni, judetul Calarasi Nr: 13. (Adaugat la data 29.03.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Ulmeni, judetul Calarasi Nr: 13 (Adaugat la data 29.03.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Ulmeni, judetul Calarasi , in anul 2013 Nr: 12 (Adaugat la data 29.03.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • privind adoptarea bugetului local pe anul 2013 Nr: 11 (Adaugat la data 29.03.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 11/13.02.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 Nr: 19 (Adaugat la data 28.03.2013)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • PROCES – VERBAL afisare site Nr: 885 (Adaugat la data 28.02.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • pv afisare hot a II a zi Nr: 884 (Adaugat la data 28.02.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • PROCES VERBAL Incheiat astazi 28 Februarie 2013, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.35/22.02.2013 Nr: 883 (Adaugat la data 28.02.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • privind aprobarea structurii retelei scolare din comuna Ulmeni, judetul Calarasi, pentru anul scolar 2013 – 2014 Nr: 10 (Adaugat la data 28.02.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • Privind aprobarea planului de lucrari de interes local , pentru persoanele beneficiare de prevedereile legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat Nr: 9 (Adaugat la data 28.02.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Privind stabilirea suprafetei pentru care se depune cererea de sprijin pe suprafata, in campania 2013 la APIA Calarasi Nr: 8 (Adaugat la data 28.02.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • Privind aprobarea regulamentului local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului comunei Ulmeni, judetul Calarasi Nr: 7 (Adaugat la data 28.02.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Privind darea in administrarea consiliului judetean Calarasi a terenurilor pentru construirea obiectivului de investitii „Platforme de colectare deseuri reziduale si deseuri din ambalaje” , aferent proiectului „” Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Calarasi” Nr: 6 (Adaugat la data 28.02.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • Privind asocierea si participarea comunei Ulmeni la constituirea parteneriatului public – privat gal ”Lichiresti Sud ” Nr: 5 (Adaugat la data 28.02.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Privind implementarea proiectului „ Modernizare drumuri si strazi in comuna Ulmeni, judetul Calarasi ” Nr: 4 (Adaugat la data 28.02.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • PROCES – VERBAL afisare hot. a II a zi Incheiat astazi 07.02.2013 Nr: 557 (Adaugat la data 07.02.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • PROCES – VERBAL afisare pe site Incheiat astazi 07.02.2013 Nr: 556 (Adaugat la data 07.02.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • PROCES VERBAL Incheiat astazi 07 Februarie 2013 in sedinta extraordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.27/05.02.2013 Nr: 555 (Adaugat la data 07.02.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • privind aprobarea Raportului de cercetare privind evaluarea nevoilor comunitare din localitatea Ulmeni, judetul Calarasi – Romania si a Planului de interventie pentru dezvoltarea comunitara – localitatea Ulmeni 2013 -2020 Nr: 3 (Adaugat la data 07.02.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • Proces verbal Incheiat astazi 04.01.2013 Nr: 38 (Adaugat la data 04.01.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Proces – Verbal Incheiat astazi 04.01.2013 Nr: 37 (Adaugat la data 04.01.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • Hotarare privind aprobarea deficitului bugetului local pe anul 2012 la sectiunea functionare Nr: 2 (Adaugat la data 04.01.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, Impozite si taxe locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepind cu anul 2013 Nr: 1 (Adaugat la data 04.01.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Anul 2012
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • Adresa inaintare hotarari Institutia Prefectului Judetul Calarasi Directia verificarea legalitatii actelor, a aplicarii actelor normative si contencios administrativ Nr: 4873 (Adaugat la data 19.12.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Proces verbal afisare pe site Nr: 4870 (Adaugat la data 19.12.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • Proces verbal hotarare a II a zi Nr: 4869 (Adaugat la data 19.12.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Incheiat astazi 19 Decembrie 2012, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.385/13.12.2012 Nr: 4868 (Adaugat la data 19.12.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012 Nr: 40 (Adaugat la data 19.12.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Legea 52 2003 INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL CALARASI -Directia verificarea legalitatii actelor , a aplicarii actelor normative si contencios administrativ- Nr: 4744 (Adaugat la data 10.12.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • PROCES VERBAL Incheiat astazi 27.11.2012 Nr: 4586 (Adaugat la data 27.11.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • PROCES VERBAL Incheiat astazi 26 Noiembrie 2012, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.332/20.11.2012 Nr: 4585 (Adaugat la data 26.11.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • Incheiat astazi 26 Noiembrie 2012, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.332/20.11.2012 Nr: 4585 (Adaugat la data 26.11.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Privind organizarea pazei obiectivelor , bunurilor, valorilor si protectia persoanelor pe anul 2013 Nr: 39 (Adaugat la data 26.11.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • Privind necesitatea aprobarii impozitelor si taxelor locale pe anul 2013 Nr: 38 (Adaugat la data 26.11.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012 Nr: 37 (Adaugat la data 26.11.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • Proces – verbal incheiat astazi 25.10.2012 Nr: 4130 (Adaugat la data 25.10.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Proces – verbal incheiat astazi 25.10.2012 Nr: 4129 (Adaugat la data 25.10.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • Proces – verbal incheiat astazi 25 Octombrie 2012, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.298/16.10.2012 Nr: 4126 (Adaugat la data 25.10.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Hotarare privind aprobarea planului de masuri pentru aplicarea strategiei de imbunatatire a situatiei romilor in comuna Ulmeni, judetul Calarasi Nr: 36 (Adaugat la data 25.10.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012 Nr: 35 (Adaugat la data 25.10.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Hotarare privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice al aparatului de specialitate al primarului comunei Ulmeni, judetul Calarasi, pentru anul 2013 Nr: 34 (Adaugat la data 25.10.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • PROCES VERBAL Incheiat astazi 28 Septembrie 2012, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.288/19.09.2012 Nr: 3763 (Adaugat la data 01.10.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Privind constatarea apartenentei la domeniul privat al comunei Ulmeni, judetul Calarasi, a unor suprafete de teren intravilan si extravilan Nr: 33 (Adaugat la data 28.09.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • Privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul Comunei Ulmeni, Judetul Calarasi Nr: 32 (Adaugat la data 28.09.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Privind aprobarea infiintarii grupului de initiativa locala In cadrul proiectului „ Transpunerea politicilor europene in practici locale ; programe de incluziune pentru romi in mod explicit, dar nu exclusiv” Nr: 31 (Adaugat la data 28.09.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • Privind mandatarea primarului comunei Ulmeni – dl. Uleia Gheorghe in vederea exercitarii atributiilor comunei in adunarea generala a asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de salubrizare ”ecomanagement salubris” Nr: 30 (Adaugat la data 28.09.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Privind desemnarea primarului comunei Ulmei ca reprezentant al comunei Ulmeni in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”Ecomanagement Salubris” Nr: 29 (Adaugat la data 28.09.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „Construcţii energetice – Centrală solară cu panouri fotovoltaice Borduşani” Nr: 20 (Adaugat la data 27.09.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • PROCES VERBAL Incheiat astazi 03.09.2012 Nr: 3336 (Adaugat la data 03.09.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • PROCES – VERBAL Incheiat astazi 03.09.2012 Nr: 3335 (Adaugat la data 03.09.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Proces verbal incheiat astazi 30 August 2012, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.266/23.08.2012 Nr: 3279 (Adaugat la data 30.08.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • Privind constituirea Grupului de lucru local la nivelul Comunei Ulmeni, Judetul Calarasi Nr: 28 (Adaugat la data 30.08.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Privind aprobarea rectificarii Bugetului local pe anul 2012 Nr: 27 (Adaugat la data 30.08.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • Privind imputernicirea Domnului Uleia Gheorghe-Primar al Comunei Ulmeni, Judetul Calarasi, sa reprezinte comuna in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Sistem Urban Oltenita” Nr: 26 (Adaugat la data 30.08.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local Ulmeni Nr: 25 (Adaugat la data 30.08.2012) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • Adresa Inaintare Hotarari Nr: 2946 (Adaugat la data 31.07.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • PV afisare hot a II a zi Nr: 2944 (Adaugat la data 31.07.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • proces verbal afisare pe site Nr: 2943 (Adaugat la data 31.07.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Proces verbal Incheiat astazi 31 Iulie 2012, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.215/25.07.2012.2012 Nr: 2942 (Adaugat la data 31.07.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • Hotarare Privind Aprobarea Rectificarii Bugetului Local Pe Anul 2012 Nr: 24 (Adaugat la data 31.07.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Privind aprobarea utilizarii temporare a sumei de 100.000 lei din excedentul anual al bugetului propriu rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2011, pentru acoperirea temporara a golului de casa din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunii de functionare in anul curent Nr: 16 (Adaugat la data 31.05.2012)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • Privind Aprobarea Incheierii Exercitiului Bugetar Al Anului 2011 Nr: 15 (Adaugat la data 31.05.2012)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Privind Aprobarea Incheierii Exercitiului Bugetar Al Anului 2011 Nr: 15 (Adaugat la data 25.05.2012)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • Privind Aprobarea Incheierii Exercitiului Bugetar Al Anului 2011 Nr: 15 (Adaugat la data 25.05.2012)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012 Nr: 11 (Adaugat la data 05.04.2012) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • PROCES VERBAL Incheiat astazi 29 Februarie 2012, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.73/23.02.2012 Nr: 823 (Adaugat la data 12.03.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • privind aprobarea Procedurii de nogociere directa , Referitoare la atribuirea suprafetei de 25 mp teren intravilan situat in curtea Scolii nr.3 Ulmeni, pentru amplasarea unui pilon de antena necesara postului de radio Voces Campi Calarasi Nr: 10 (Adaugat la data 12.03.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • Privind aprobarea planului de lucrari de interes local , pentru persoanele beneficiare de prevedereile legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, pe anul 2012 Nr: 9 (Adaugat la data 12.03.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Privind aprobarea suprafetei pentru care se va depune cererea unica de plata pe suprafata, pe anul 2012 Nr: 8 (Adaugat la data 12.03.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • Privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2012 Nr: 7 (Adaugat la data 12.03.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Hotarare privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirii unitatilor de invatamint din sistemul national de invatamint preuniversitar Nr: FN (Adaugat la data 13.02.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • Hotarare privind reluarea licitatiei pentru Concesionarea unei suprafete de 25 mp teren intravilan situat in curtea Scolii nr.3 Ulmeni, pentru amplasarea unui pilon de antena necesara postului de radio Voces Campi Calarasi Nr: 6 (Adaugat la data 13.02.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Hotarare privind reluarea licitatiei pentru Concesionarea unei suprafete de 25 mp teren intravilan situat in curtea Scolii nr.3 Ulmeni, pentru amplasarea unui pilon de antena necesara postului de radio Voces Campi Calarasi Nr: 6 (Adaugat la data 13.02.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • Hotarare privind mandatarea primarului Comunei Ulmeni, judetul Calarasi , in vederea exercitarii atributiilor in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Salubrizare ECOMANAGEMENT SALUBRIS Nr: 4 (Adaugat la data 13.02.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Hotarare privind aprobarea majorarii impozitului pe cladiri pentru persoanele juridice , in cazul in care respectivele cladiri nu au fost reevaluate in ultimii ani, incepind cu data de 01.01.2012 Nr: 3 (Adaugat la data 13.02.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ulmeni, judetul Calarasi , pentru anul 2012 Nr: 2 (Adaugat la data 13.02.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Hotarare privind adoptarea bugetului pe anul 2012 Nr: 1 (Adaugat la data 13.02.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • PV afisare pv sed. dec.2011, minuta ian.2012 Nr: 514 (Adaugat la data 06.02.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Proces verbal afisare pe site Nr: 513 (Adaugat la data 06.02.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • PV incheiat astazi 31 Ianuarie 2012, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.50/25.01.2012 Nr: 418 (Adaugat la data 06.02.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Anul 2011
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Proiect de hotarare privind aprobarea casarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar in anul 2011 Nr: F.N. (Adaugat la data 21.12.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • Proces verbal afisarea hotararilor adoptate de Consiliul Local, in sedinta ordinara din data de 20.12.2011 Nr: 5129 (Adaugat la data 21.12.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Proces verbal afisare pe site a copiei procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Ulmeni, care a avut loc in data de 29.11.2011 Nr: 5128 (Adaugat la data 21.12.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • Proces verbal afisare pe site al sedintei ordinare a Consiliului Local Ulmeni din data de 29.11.2011 Nr: 5127 (Adaugat la data 21.12.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Proces verbal incheiat astazi 20.12.2011, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.621/ 15.12.2011 Nr: 5122 (Adaugat la data 21.12.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • Hotarare privind modificarea suprafetei pentru care s-a depus cererea de sprijin pe suprafata, in campania pe 2010, la APIA Calarasi Nr: 36 (Adaugat la data 21.12.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Hotarare privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii Nr: 35 (Adaugat la data 21.12.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • Hotarare privind acordul C.L.Ulmeni de a participa la programul de instalare a sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila Nr: 34 (Adaugat la data 21.12.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Hotarare privind imputernicirea persoanelor care sa constate si sa aplice sanctiuni pt. organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor Nr: 33 (Adaugat la data 21.12.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2011 Nr: 31 (Adaugat la data 21.12.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • PV Incheiat astazi 20 Decembrie 2011, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.621/ 15 Decembrie 2011 Nr: 5122 (Adaugat la data 20.12.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • Hotarare privind concesionare suprafata 25 mp amplasare antena radio Nr: 30 (Adaugat la data 16.12.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Hotarare privind necesitatea aprobarii impozitelor si taxelor locale pe anul 2012 Nr: 29 (Adaugat la data 16.12.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • Hotarare privind organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor pe anul 2012 Nr: 28 (Adaugat la data 16.12.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2011 Nr: 27 (Adaugat la data 16.12.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • Proces verbal afisare site a sedintei din 28.10.2011 Nr: 4839 (Adaugat la data 02.12.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Proces verbal incheiat la 29.11.2011, in sedinta ordinara a Consiliului Local Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr.587/21.11.2011 Nr: 4836 (Adaugat la data 02.12.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • Proces verbal afisare pe site hotarare 26/28.10.2011 Nr: 4347 (Adaugat la data 04.11.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Proces verbal afisare pe site a sedintei Nr: 4346 (Adaugat la data 04.11.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • Proces verbal afisare pe site a procesului verbal sedinta sept. 2011 Nr: 4333 (Adaugat la data 04.11.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Proces verbal afisare ordine zi oct. 2011 Nr: 3930 (Adaugat la data 04.11.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • Proces verbal sedinta prin dispozitia primarului nr.541 /21.10.2011 Nr: 541 (Adaugat la data 04.11.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2011 Nr: 26 (Adaugat la data 04.11.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • Procesul verbal incheiat in Sedinta de consiliu Iul. 2011 Nr: 3316 (Adaugat la data 13.10.2011)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • PROCES VERBAL Nr: (Adaugat la data 30.09.2011) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • Procesul verbal al sedintei ordinare Nr: 3316 (Adaugat la data 23.08.2011) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Proces Verbal incheiat in Sedinta de consiliu aprilie Nr: (Adaugat la data 23.08.2011) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • Nr: (Adaugat la data 23.08.2011) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Nr: (Adaugat la data 23.08.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • Nr: (Adaugat la data 23.08.2011) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Proiect Hotarare privind rectificarea bugetului local 2011 Nr: (Adaugat la data 31.05.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • Proiect de Hotarare privind reparatia si infiintarea trotuarului Nr: (Adaugat la data 31.05.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Proiect de hotarare Nr: 14 (Adaugat la data 28.04.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • Nr: (Adaugat la data 28.04.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Nr: (Adaugat la data 28.04.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • Nr: (Adaugat la data 30.03.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a statutului de functii Nr: 6 (Adaugat la data 27.01.2011) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • Hotarare privind adoptarea bugetului local Nr: 1 (Adaugat la data 27.01.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Anul 2010
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Anul 2004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Subiecte de sezina Nr: 554 (Adaugat la data 02.12.2004) Vizualizare