Compartimente de specialitate

Privind HCL nr. 25 din 18.04.2019 privind modificare HCL nr. 51 din 2016 Vizualizare

HCL nr. 25 din 18.04.2019 anexa 2 stat de functii Vizualizare

ORGANIGRAMA 2019 primaria comunei Ulmeni 01.04  Vizualizare

HCL nr. 23 din 24.07.2018 Anexa nr. 2 Organigrama si stat de functii

– privind HCL nr. 11 din 29.03.2018 privind aprobarea modificarii Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ulmeni, prin transformarea postului corespunzator functiei contractuale de inspector de specialitate gradul II, in functie contractuala de inspector de specialitate gradul I si a functiei publice de executie de referent principal in functie publica de executie de consilier asistent in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ulmeni  Vizualizaresi HCL nr. 11 din 29.03.2018 Anexa Stat de functii Vizualizare

– privind HCL nr. 08 din 28.02.2018 privind aprobarea modificarii Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ulmeni, judetul Calarasi, pentru anul 2018  Vizualizaresi HCL nr. 08 din 28.02.2018 Anexa Plan de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului anul 2018 Vizualizare

– privind HCL nr. 03 din 31.01.2018 privind aprobarea modificarii Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ulmeni, prin transformarea postului vacant corespunzator functiei contractuale de executie de referent din cadrul compartimentului Serviciul Voluntar pentru situatii de urgenta in post contractual vacant corespunzator functiei contactuale de executie de Inspector de specialitate gradul I Vizualizaresi HCL nr. 03 din 31.01.2018 Anexa Stat de functii 31.01.2018 Vizualizare

– privind HCL nr. 51 din 08.12.2016 modificarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Ulmeni, prin transformarea unor posturi vacante Vizualizare si Organigrama Comunei Ulmeni anexa HCL nr. 51 din 08.12.2016 Vizualizare