Plan urbanistic general

  • Anunt prealabil nr. 998 din 25.02.2019 privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului : click aici si click aici
  • Lista anunt de incepere a executiei lucrarilor de constructii - situatie actualizata la 30.09.2018: click aici
  • Lista autorizatii de constructie sau desfiintare emise sau prelungite - situatie actualizata la 30.09.2018: click aici
  • Lista autorizatii desfiintare emise sau prelungite - situatie actualizata la 30.09.2018: click aici
  • Lista certificate de urbanism emise sau prelungite - situatie actualizata la 30.09.2018: click aici
  • Lista documentatiilor de amenajare a teritorului si de urbanism aprobate - situatie actualizata la 30.09.2018: click aici
  • Lista proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor - situatie actualizata la 30.09.2018: click aici