Transparenta decizionala

Bannerul proiectului SIPOCA 35 si „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35 link  

https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/


Ghidul si infograficul Ministerului de Finante privind aplicarea Codului Fiscal:
  • Ghidul ilustrativ proprietari persoane fizice - impozitul pe cladiri: click aici
  • Infografic impozitul pe cladiri v6: click aici
Infografic impozitul pe cladir

- Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 in anul 2014: click aici
- Raport de evaluare a implementarii legii nr. 52/2003 in anul 2014 cu nr. inregistrare 1411/31.03.2015: click aici
- Adresa nr. 1329/27.03.2015 privind transparenta decizionala in administratia publica locala - legea 52/ 2003: click aici
- Adresa nr. 1328/27.03.2015 privind transparenta decizionala in administratia publica locala - legea 52/ 2003: click aici
- Adresa nr. 2294/ 12.05.2014 privind transparenta decizionala in administratia publica locala - legea 52/ 2003: click aici
- Adresa nr. 1446 / 24.03.2014 privind transparenta decizionala in administratia publica locala - legea 52/ 2003: click aici
- Adresa nr. 3782 / 27.08.2013 privind transparenta decizionala in administratia publica locala - legea 52: click aici
- Adresa nr. 3778 / 27.08.2013 privind transparenta decizionala in administratia publica locala: click aici
- Adresa nr. 2155 / 21.05.2013 privind transparenta decizionala in administratia publica locala: click aici
- Adresa nr. 3925 / 30.09.2011 privind transparenta decizionala in administratia publica locala: click aici